V sobotu, kdy si science centrum připomnělo 100 let od vzniku těchto staveb, se konaly komentované prohlídky s architektem Janem Soukupem.

Pod oběma halami je podepsaná renomovaná firma Müller & Kapsa. „Přinášela vždy novinky ze světa. V planetáriu uplatnila patent výmarského vynálezce Otty Hetzera, který začal lepit konstrukce ze dřeva. Byla to reakce na válečnou situaci, kdy raketově zdražila ocel,“ vyprávěl odborník. Dřevěné vazníky byly spojené kaseinovým lepidlem. Pětasedmdesát procent hmoty tvořil tvaroh, dvacet procent vápno a zbytek takzvaný potaš, což je popel z tvrdého dřeva (dubu nebo buku). „Ačkoli tato metoda je známá už od 17. století, použít ji na takovou konstrukci bylo skutečně unikátní,“ zdůraznil. Také proto byl objekt později zapsán jako kulturní památka.

Kantýna svého času dokázala pojmout 1200 strávníků. Později se zázemí proměnilo v opravnu aut (známou pod názvem ASAP). Ačkoli se po druhé světové válce stavbě opět vrátil její původní charakter, vařilo se zde jen do 80. let minulého století. Chátrající budova dostala novou podobu v roce 2010, kdy se do rekonstrukce pustil ateliér Jana Soukupa. „Museli jsme celý objekt rozebrat a znovu sestavit. Dva původní vazníky jsme ponechali, zbylých osm jsme nahradili replikami,“ uvedl Soukup.

Největším oříškem bylo podle architekta vměstnat do interiéru dvě železobetonové kopule na 3D promítání (větší z nich má průměr 14 metrů.), aniž by se zásadně změnil ráz budovy. Nakonec se vše zdárně povedlo.

Rekonstrukce se pod stejným vedením dočkala rovněž tovární hala (informace o jejím vzniku a využití najdete v tabulce). V prostoru se kromě exponátů a laboratoří nacházejí klubovny a sály. Podívat se na prohlídku v sobotu přišel Zdeněk Vavřík, bývalý zaměstnanec Škodovky. „Vůbec bych to tady nepoznal. Jenom jeřáb je pořád na svém místě. Vynořuje se mi hodně vzpomínek,“ sdělil. Plzeňan strávil v podniku 35 let života a pracoval jako horizontkář (vyráběl ozubená kola či převodovky).

Jeho i další návštěvníky zaujalo, že protiletecký kryt pro 650 osob v těsné blízkosti někdejší výrobní haly je zatopený. „Před pěti lety jsme se snažili vodu odčerpat a místo projít, ale povedlo se to pouze částečně. Po týdnu voda dosáhla stejné úrovně, což je metr až metr a půl,“ sdělil technik Techmanie Michal Diestler.