Práce na opravě dvou mostů na mimoúrovňové křižovatce Rondel byly zahájeny v polovině července. V rámci nové plánované koncepce města Plzně dojde do budoucna k celkové proměně zmíněné křižovatky, během které budou oba mostní objekty zrušeny. Dokud ale nebude změna podoby křižovatky provedena, musí být zajištěna jejich stabilita.

Vzhledem k jejich stávajícímu technickému stavu tak musí projít opravou. Do obou mostů totiž dlouhodobě zatéká, což by do budoucna mohlo nosnou konstrukci výrazně narušit. V rámci stavebních úprav je tak navrženo statické zajištění celkové stability pomocí vyvěšení nosných konstrukcí ocelovými nosníky uloženými přes horní povrch železobetonového monolitického stativa. Zároveň budou provedeny úpravy, které eliminují zatékání vody do spodní stavby.

V rámci dopravy v Plzni se jedná o jeden z nejvytíženějších úseků ve městě. „Oprava je tedy plánovaná tak, aby byl provoz omezen co nejméně. Částečné uzavírky hlavní silnice jsou nicméně nezbytné. Práce budou probíhat po polovinách. Silnice tak zůstane vždy průjezdná alespoň jedním jízdním pruhem. Tramvajový provoz by měl být stavební činností omezen pouze minimálně," uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí stavební úpravy společnost COLAS CZ a.s. za cenu 19 mil. Kč bez DPH. Bez výrazných omezení by měl být řešený úsek opět průjezdný za dva měsíce.