Modernizace železniční tratě z Plzně na Domažlice je v plném proudu. Přestavba tratě a silnice si vyžádala demolici většiny objektů a vykácení stromů u trati a rozsáhlé přeložky inženýrských sítí v okolí Domažlické, Na Pile a Emingerovy ulice.

„Dnes je to tiché, rozlehlé místo bez života,“ říká místní obyvatel Jan, podle kterého oblast ještě minulý rok žila třeba i díky zdejšímu vyhlášenému pekařství. „To se však kvůli přestavbě muselo zbourat. Teď je tu až na stavbaře pusto a prázdno. Když tu člověk projíždí za tmy, je to taková měsíční krajina,“ dodává Janova přítelkyně Tereza.

Podle Radky Pistoriusové, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), budou v březnu pokračovat práce na železničním svršku a spodku. „Nyní se dokončují práce na mostě v Břeňkově ulici a podle klimatických podmínek se bude pracovat na dokončení povrchu asfaltů společně s přilehlou komunikací,“ sdělila Pistoriusová.

„U silničního nadjezdu byla provedena ochranná izolace z litého asfaltu a proběhla zatěžovací zkouška. Na železničním tunelomostě probíhá zkušební provoz, na přesmykovém mostě byla dokončena betonáž mostovky, u podchodu Skvrňany byly dále dokončeny betonáže a zásypy,“ dodala.

Novou dvoukolejnou železniční trať v oblasti Plzeň-Skvrňany vybuduje v rámci výstavby přesmyku domažlické tratě sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební.

„Nejnáročnější fází bude přestavba samotného přesmyku, kde se v jednom místě ve třech výškových úrovních zrekonstruují tři tratě a tři mosty prakticky bez přerušení provozu během většiny prací,“ uvedl David Sichrovský, ředitel stavby sdružení Swietelsky. Tyto práce by měly skončit letos na podzim, nová přeložka silnice Domažlická s nadjezdem vznikla už vloni.

Modernizace přesmyku podle SŽDC umožní rychlejší průjezd vlaků Plzní. V budoucnu by na ni měla navázat připravovaná investiční akce Modernizace trati Plzeň Domažlice státní hranice. To vše by mělo zkvalitnit dopravu z Prahy do Bavorska.