Přihlásilo se celkem 34 mladých kytaristů a kytaristek ze 6 krajů České republiky – z Plzeňského, Ústeckého, Libereckého, Jihočeského, Karlovarského a Jihomoravského kraje. Od účasti je neodradil ani silný mráz.

Jako vždy se soutěžilo ve dvou kategoriích, první do 14 let a druhá 15 až 18 let. Zvláštní kategorii pak tvořila autorská soutěž.

Jednotlivá vystoupení hodnotila odborná porota z řad plzeňských muzikantů: Petr Merxbauer (skupina Strašlivá podívaná), Jeremy King (skupina Poitín a Lignit), Romana Tomášková (skupina M. S.), Martina Jindrová (učitelka hudby), Jarmila Žižková (ředitelka ZUŠ). Jsme rádi, že si Zlatá struna stále udržuje vysokou úroveň a vyhodnocení těch nejlepších není pro porotu jednoduchou záležitostí. První cenou v obou kategoriích je kytara.

Celá soutěž proběhla ve velice uvolněné atmosféře a všichni se skvěle bavili. Zpestření přinesla vtipná a téměř profesionální vystoupení některých soutěžících a vystoupení členů poroty Petra Merxbauera a Romany Tomáškově. Svými autorskými písněmi potěšili diváky také Adéla Radimcová z Chomutova a Josef Pelán ze Strakonic, kteří na Zlatou strunu doprovázeli své žáky.

Do autorské soutěže se přihlásilo deset mladých autorů. Zvláštní ocenění udělila porota čtyřem mladým muzikantům, především za interpretaci písní, zpěv nebo hru na kytaru.

Favoritem diváků se stal a Cenu diváka si odnesl v 1. kategorii David Pop z Plzeňkého kraje a ve 2. kategorii Martin Štěpánek z kraje Jihomoravského.

Vyhlašovatelem je Středisko volného času RADOVÁNEK, pracoviště Ledecká 23. Naše díky za finanční podporu patří Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje.

Výsledky• Kategorie do 14 let (včetně): 1. místo Ruda PRUŠÁK (Jihočeský kraj); 2. místo Matěj KOUDELKA (Ústecký kraj); 3. místo Sabina UXOVÁ (Liberecký kraj)
• Kategorie 15-18 let (včetně): 1. místo Martin ŠTĚPÁNEK (Jihomoravský kraj); 2. místo Tomáš KOZÁK (Plzeňský kraj); 3. místo Iveta ŠPERLOVÁ (Plzeňský kraj)
• Autorská soutěž: 1.místo Lucie ŠREINOVÁ (Karlovarský kraj); 2. místo Tomáš KOZÁK (Plzeňský kraj); 3. místo Jarda SUŠANKA (Plzeňský kraj)
• Zvláštní ocenění: Monika KOUDELKOVÁ (Jihomoravský kraj), Bára KLEČKOVÁ (Jihočeský kraj), Bára TOKÁROVÁ (Plzeňský kraj), David POP (Plzeňský kraj)

Marcela Holomelová