Původně románský kostelík ukrytý v lese ve Vícově u Přeštic se může chlubit několika perličkami. Patří k nejstarším kostelům v západních Čechách, jako jediný v republice je zasvěcen svatému Ambroži, ukrývá vzácné gotické nástěnné malby ze 16. století, spojuje v sobě románský a gotický sloh…

A na to, že se lidem otevírá pouze dvakrát do roka, je o něj velmi dobře postaráno. V kostele se v pondělí u příležitosti každoroční vícovské pouti a po tradiční velikonoční bohoslužbě konaly vůbec poprvé komentované prohlídky.

Vedl je předseda Spolku pro záchranu historických památek Přešticka Michal Tejček. „Napadlo nás, že je škoda odsloužit mši, zavřít kostel a nechat lidi, kteří jdou z poutě, aby se dovnitř dívali jen přes mříže. Takhle mohou i na půdu nebo do věže,“ řekl Michal Tejček.

Návštěvníci kostela měli navíc možnost vidět oltář ještě v původním stavu. Brzy si ho totiž vezmou do práce odborníci. „Město sehnalo grant a za dva dny se oltář odveze. Zbaví se červotoče a bude celkově restaurován. Postupně by pak měly následovat zbytky mobiliáře,“ popsal Tejček.

VícovVícov, to je dnes už jen odlehlá samota s kostelem sv. Ambrože a myslivnou, ale býval vesnicí, kterou nejprve zpustošily husitské války a zanikla zřejmě během třicetileté války. Opravy kostela začaly v roce 2002 a pokračují dodnes. Stavba spojuje románský sloh (věž, kterou ještě pokrývají dřevěné šindele) s gotickým. Turisté k němu dojdou po červené značce. Okolo kostela býval hřbitov, který zanikl stejně jako ves, a tři dochované náhrobky jsou dnes umístěny na fasádě z roku 2010

Velká část těch, kteří přišli, byla ve vícovském kostele poprvé. „Škoda, že není vidět ze silnice a té práce si málokdo všimne,“ říkali.

Město, jemuž nyní kostel patří, si spolupráci s farností a spolkem podle starosty Karla Naxery (TOP 09) pochvaluje. „Aktivita spolku se tady podepsala určitě nejvíce,“ řekl starosta.