Hejtman Josef Bernard přivítal holčičku Lauru Tlstákovou z Tachova narozenou ve Stodě 1. ledna 24 minut po půlnoci a chlapečka Matyáše Vondráčka z Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku narozeného tentýž den v 8.04 ve Fakultní nemocnici v Plzni. Rodiče prvních občánků obdrželi od hejtmana mimo jiné pamětní listy a šek na 10 tisíc Kč.