Hasiči simulovali situaci, kdy unikne v pivovaru čpavek a zasáhne pracovníky podniku.

Vzhledem k možnému rozšíření toxického mraku byl v rámci cvičení evakuován také fotbalový stadion ve Štruncových sadech, kde bylo přes dva tisíce školáků.