Fichtl, pionýr, pařez, pincek nebo také kozí dech. Všemi těmito synonymy lze pojmenovat motorky s menší kubaturou do padesáti kubických centimetrů, které se začaly vyrábět v padesátých letech minulého století v tehdejším Československu. Nezaměnitelný zvuk jejich motorů se v sobotu po deváté hodině dopoledne rozléhal u bezvěrovské hospody u hřiště, kde byl sraz závodníků.

Ti přesně za deset minut před desátou hodinou za doprovodu dobově oblečených příslušníků SNB vyjeli na svých fichtlech do Dolní Jamné. Téměř pětikilometrovou trasu přes Ostřetín, která vedla přírodním částečně zalesněným terénem, zvládli někteří za deset minut, jiní za necelou půlhodinku.

Samotná soutěž se konala v Dolní Jamné, kde bylo pro všechny připravené občerstvení. Krátkou trať s překážkami překonávali závodníci na čas. Nejrychleji ji projel Petr Turek z Bezvěrova, na druhém místě skončil Petr Vodička a třetí pozici vybojoval Petr Lausecker. Králové závodu, ale i ostatní, poté obdrželi ceny, mezi nimiž byl například kanystr benzinu, brzdová lanka, ventilky nebo různé alkoholické nápoje.

Za zmínku jistě stojí, že mezi třiatřiceti účastníky závodu byla i jedna žena, Jaroslava Märzová z Bězvěrova. Nejmladšímu závodníkovi pak bylo teprve šest let. „Jelo se mi dobře,“ popsal malý Petřík Kasal cestu z Bezvěrova do Jamné. Na otázku, co pro něj bylo nejtěžší, bez delšího rozmýšlení odvážně řekl, že nic.