„Fontány patří k atraktivitám sadového okruhu a užšího centra města. Proto jsem rád, že opravíme jak fontánu v Kopeckého sadech před Měšťanskou besedou, tak nyní přistupujeme k rekonstrukci fontány před Západočeským muzeem, na kterou jsem uvolnil čtyři miliony korun z přebytku rozpočtu,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Fontána byla mimo provoz kvůli tomu, že neprošla revizí, měla nevyhovují elektrické rozvody, vzhledem k jejímu stavu docházelo i k úniku vody. „Když se ukázalo, že fontána je v celkovém havarijním stavu, byla zvažována i varianta jejího nahrazení úplně novou, moderního typu. Jsem ale rád, že převládl názor fontánu celkově zrekonstruovat a ponechat jí její původní podobu, na kterou jsou Plzeňané po léta zvyklí. Projekt na její rekonstrukci počítá s celou řadou stavebních prací i se zabudováním nových technologií,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně. Právě tato organizace správu i opravu fontány zajišťuje.

Nový městský byt v Plzni. Ilustrační foto
Plzeň upraví městský dům v Thámově ulici, vznikne tam šest bytů

V plánu teď je vybourání stávající technologické šachty, v jejím místě bude vybudována nová, která zároveň bude připojena na stávající vodovodní, kanalizační přípojky i přípojku elektrické energie. Šachta se pak propojí s fontánou a osadí moderními technologiemi, které zajistí i nové vodní efekty. Nebudou chybět ani čidla na monitorování vnějších podmínek. „Zároveň se zrekonstruuje nadzemní betonové těleso fontány a upraví pro rozvody nových technologií. Nakonec budou provedeny terénní úpravy v okolí fontány,“ dodal ke změnám u fontány v sadovém okruhu Aleš Tolar s tím, že náklady celkem dosáhnou 8,25 milionu korun včetně DPH.

Staveniště má být předáno zhotovitelské firmě, která vzešla z výběrového řízení, v úterý 28. května.