Lůžka Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) v kraji chybí. Fakultní nemocnice (FN) Plzeň proto zprovoznila deset ošetřovatelských lůžek, která jsou součástí anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) v borském areálu FN Plzeň. Po deseti stejně zaměřených lůžkách má v kraji také Privamed a Klatovská nemocnice.

„DIOP bude poskytovat dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí či pacientům se závažným onemocněním, které nevyžaduje plicní ventilaci, ale je zapotřebí dlouhodobá ošetřovatelská péče o cesty dýchací," popisuje vedoucí lékař ARO Lubomír Fictum.

„Dá se říci, že toto pracoviště je určitým přechodem mezi poskytovanou péčí na akutním lůžku intenzivní péče a lůžkem standardní péče," pokračuje vedoucí lékař.

Doposud museli být pacienti na JIP nebo ARO, i když už tak intenzivní péči nepotřebovali. „Nové pracoviště je určeno pro stabilizované pacienty, kteří potřebují především ošetřovatelskou péči," vysvětluje Lubomír Fictum. Nemocným bude poskytována také fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie, ale také bazální stimulace. Cílem nového pracoviště je pacienta co nejdříve navrátit do běžného života.

Provoz zajistí lékař, staniční sestra, šest sester se specializací, šest sanitářů a fyzioterapeut. Díky návaznosti na další části nemocnice budou dostupní odborníci z dalších oborů.

Nemocnici vyšlo zařízení a vybavení nového oddělení na necelých 20 milionů Kč.