„Konkrétní podoba zatím ještě není známa. K realizaci by mohlo dojít na začátku příštího roku,“ uvedla Hánová.

Současný stav je důsledkem dlouhodobého nedostatku absolventů technických oborů. S tím se firmy vyrovnávají různě. „Jedním ze způsobů, kterým problém řešíme, je nabírání zahraničních odborníků,“ řekl personální ředitel Škody Holding Josef Bernard.

Některé firmy také nabírají pracovníky z řad absolventů mimoplzeňských univerzit. „Spolupracujeme s ČVUT nebo s univerzitou v Pardubicích,“ sdělila Anna Matoušková z personálního oddělení Škody Výzkum.

Dalším krokem ke zlepšení situace je spolupráce s univerzitou. Shoduje se na tom většina společností. „Studenti k nám chodí na odborné praxe. Spolupracujeme také na diplomových pracích,“ potvrzuje Hánová. Stejnou zkušenost mají ve Škodě Machine Tool, Panasoniku nebo Škodě Holding.

„Každoročně udělujeme Cenu Emila Škody za nejlepší diplomové a doktorské práce,“ dodává Bernard.

Wikov Gear navíc s univerzitou spolupracuje na některých vývojových projektech. Do firmy za poslední rok přijal asi osm absolventů, což je téměř třetina nových zaměstnanců. „Jednalo se především o inženýry nebo projektové manažery do výroby. S firmou se seznámí většinou už při studiu ve formě praxe,“ upřesňuje generální ředitel společnosti Tomáš Zrostlík s tím, že nástupní plat absolventů se blíží celorepublikovému průměru.

Technické pracovníky shání také v některých firmách na Borských polích. V Daikinu nabírají podle personálního ředitele Bohuslava Borovanského absolventy jak z univerzity tak ze středních škol. Nacházejí uplatnění například ve výrobním ingeneeringu nebo v logistice. „Absolvent vysoké školy má u nás nástupní plat od 19 do 20 tisíc korun hrubého. Středoškolák pak 14 a půl až 15 tisíc korun,“ doplnil Borovanský.

„Zájem o naše absolventy je veliký. Nastupují do kvalitních a hlavně kreativních pozic za dobré finanční ohodnocení,“ potvrzuje dobré uplatnění studentů technických oborů děkan Elektrotechnické fakulty ZČU Jiří Kotlan.

„Absolventi technických oborů nacházejí největší uplatnění,“ uvedla Magdalena Čadová z Úřadu práce Plzeň – město. K 30. dubnu 2007 byl prý v evidenci plzeňského úřadu práce jeden uchazeč s úplným střední odborným vzděláním s maturitou z oblasti strojírenství. S tímto vzděláním z oblasti ekonomiky a administrativy evidoval úřad 19 uchazečů o zaměstnání.

„Absolventů vysokých škol je v technických oborech nedostatek. V humanitních oborech jsme k 30. dubnu 2007 evidovali přibližně 25 uchazečů.