„Velké množství údajů stále na pobočkách na Plzeňsku čeká na vyzvednutí,“ potvrdila v pondělí Plzeňskému deníku tisková mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Zákonná povinnost používat datovou schránku platí od prvního listopadového dne pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a orgány veřejné moci. Ještě týden mají firmy a instituce na to, aby si schránku aktivovaly samy. Pak se zprovozní automaticky.

„Aktivovanou ji máme od srpna. Plzeňský kraj byl první mezi regiony. Naše zaměstnance jsme proškolili stejně jako pracovníky 130 organizací, které kraj zřizuje,“ uvedl Václav Koudele, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Podobně jsou na tom i ve společnosti Plzeňský Prazdroj. „Datovou schránku již podle zákona zřízenou máme. V současnosti slouží ke komunikaci státních úřadů s námi, v opačném směru zatím schránky nefungují,“ sděluje tiskový mluvčí pivovaru Jiří Mareček. Pokud by prý firma chtěla využívat datové schránky k obesílání úřadů, musel by být k dispozici složitější software, který nabídne komplexní řešení při odesílání zpráv z firem na ministerstva. „Výhody jsou tedy hlavně na straně státu, který ušetří za obálky, dopisní papír a poštovné,“ doplňuje.

Pokud chce adresát dokument i v papírové podobě, musí si jej za poplatek nechat potvrdit na Czech pointu. Jinak by tiskopis nebyl považován za úřední dokument.

„Přihlášeno je jen velmi málo firem. Řada jich to bohužel nechává na poslední chvíli. Zřejmě očekávají, že nakonec to zapotřebí ani nebude. Ale zákon se nezmění, takže pak mohou mít problémy,“ říká předseda představenstva Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje Zdeněk Mužík. Přitom po uplynutí desetidenní lhůty bude zpráva považována za doručenou, bez ohledu na to, zda si ji adresát opravdu přečetl. Po devadesáti dnech se navíc automaticky smaže.

Podle něho se objevilo několik případů, kdy byly přihlašovací údaje zaslány na špatnou adresu. „V současné době už na tom ale Česká pošta zapracovala a odhaduji, že pětadevadesát procent obálek by mělo mít správného adresáta,“ domnívá se Mužík.

Informace mohou zájemci získat na webu www.datoveschranky.info.