Přestože rada města Přeštice 30. března letošního roku schválila návrh Teplotechniky kvůli nejlepším technickým parametrům a nejnižší ceně, firma zakázku nedělá. Generální dodavatel kompletní rekonstrukce KČT si totiž vybral jinou firmu.

Majitel Teplotechniky Jiří Tichota nechápe rozhodnutí generálního dodavatele, jímž je fima Tazata. „Z telefonického rozhovoru se zástupcem dodavatele stavby panem Takáčem 14. dubna vyplynulo, že z jejich strany žádné překážky vůči nám nejsou. Za pár dní mi ale řekli, že to vypadá na jinou firmu, se kterou mají dlouhodobé vztahy," divil se Tichota s tím, že je přesvědčen, že Tazata nemá objektivní důvody nerespektovat usnesení rady.

Jednatel Tazaty Martin Pitra vzkázal, že o subdodavatelích si rozhoduje Tazata. Informace, že existuje usnesení rady města schvalující Teplotechniku, prý nemá.

Reakce města? Podle starosty Přeštic Karla Naxery má radnice s Tazatou smlouvu o dílo obsahující i vytápění. „Se společností máme dohodu, že za předpokladu dodržení navrženého řešení a ceny je jen na ní, kterého subdodavatele si vybere. Což ale není popřeno rozhodnutím rady města z 30. března. Bylo schváleno technické řešení a cena," vysvětlil Naxera firmě Teplotechnika v korespondenci, kterou má Deník k dispozici.

Tichota nerozumí tomu, proč tedy město jako investor oslovilo jeho firmu, aby vypracovala cenovou nabídku, když subdodavatele si může vybrat generální dodavatel.

Naxera uvedl, že Teplotechnika byla jednou ze tří oslovených firem, aby město získalo informace o možnostech jiného technického řešení, které by přineslo úsporu. „Tyto aktivity probíhaly se svolením generálního dodavatele," doplnil starosta.

Město prý nebylo spokojeno s návratností investice navrženého topného systému podle projektu.