Až do 7. října mohou lidé na stránkách www.prazdrojlidem.cz hlasovat o tom, který projekt na zlepšení kvality života v Plzni je podle nich nepřínosnější. 

Celkem v letošním ročníku grantového programu Prazdroj lidem soupeří devítka projektů, které uspěly u odborné poroty. Rozdělí se mezi ně 2,4 milionu korun. V hlasování veřejnosti se nyní rozhoduje o tom, který z nich získá speciální padesátitisícovou prémii. „Letos se nám sešlo několik velmi zajímavých projektů a pevně věříme, že budou pro město a jeho obyvatele přínosem, jako tomu bylo v minulých letech,“ říká Monika Matyáštíková, která má program Prazdroj lidem na starosti.

Grantový program odstartoval Plzeňský Prazdroj před šestnácti lety. Navázal tak na tradici mecenášství, která mu je vlastní už od založení. V archivu je uloženo několik desítek knih, které zaznamenávají dary a příspěvky měšťanského pivovaru od jeho založení až do nástupu komunistického režimu. Pivovar pomáhal financovat například výstavbu plzeňského divadla nebo dnes již neexistujících kasáren legendárního 35. pěšího pluku. Také výrazně přispěl ke vzniku Lochotínskych sadů, o které se dodnes stará.

Dlouhodobý dopad mají i mnohé projekty, které financuje Prazdroj ve své novodobé éře. „V rámci programu Prazdroj lidem jsme přispěli například na obnovu zvonů v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, na opravu kostelíka U Ježíška či restaurování vzácných starých knih ve Studijní a vědecké knihovně v Plzni. Z minulého roku zmíním například vybudování pomníku letcům RAF z Karlova v Plzni,“ uvádí Monika Matyáštíková.

Zaměření programu Prazdroj lidem se před třemi lety proměnilo, na základě rozhovoru a dotazníkového šetření, které probíhalo mezi Plzeňany. Z průzkumu vyplynulo, že by se program měl zaměřovat na oživení veřejného prostoru. V posledních letech Plzeňský Prazdroj podpořil projekty s dlouhodobým přesahem i krátkodobého charakteru, které však přinesly poučení, zábavu a hodně pozitivních vjemů. Zmiňme třeba z programu „Prazdroj lidem“ opakovaně podporované „Divadelní léto pod plzeňským nebem“ či Blik Blik – festival světla a umění ve veřejném prostoru, který oživuje město pravidelně na jaře, kdy se zrovna moc jiných akcí v Plzni nekoná. 

„A pak tu jsou projekty, které pomáhají udržet a uchovat velké historické hodnoty pro budoucí generace – typickým příkladem je třeba příspěvek na obnovu prostorů v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje,“ uzavírá Matyáštíková. 

Sládek Václav Berka
Primátor udělil vyznamenání