Pamětní medaili převzali v obřadní síni plzeňské radnice z rukou současného děkana fakulty Ladislava Cabady profesoři a docenti Ivo Budil, Zdeněk Vostracký, Jiří Holenda, a Nikolaj Demjančuk.

„Filozofickou fakultou již prošlo více než 4000 studentů, přičemž zájem o některé její katedry vysoce převyšuje nabídku. Asi nejvíce vytížené jsou katedry politologie a humanistiky,“ uvádí Cabada. Dodává, že co do počtu studentů se fakulta už dále rozvíjet nehodlá. „V tomto směru jsme dosáhli pomyslné hranice. V současnosti ale usilujeme o další akreditace na navazující magisterská, doktorská studia a habilitační řízení,“ říká děkan. Zájem má fakulta zejména o akreditaci magisterského studia sociologie. Právě zde totiž letos končí první absolventi bakalářského studia a fakulta by jim ráda nabídla možnost pokračování.

S čím zatím není vedení FF spokojené jsou nevyhovující a nereprezentativní prostory. „Fakulta je rozptýlena do několika budov v centru města, některé přednášky se konají i na Borských polích. Tam se měla původně vystavět celá nová budova FF. Je již nakreslená a před osmi lety se vyšplhal rozpočet její výstavbu na jednu miliardu korun,“ informuje Cabada. Nyní to ale vypadá, že se celý projekt nikdy neuskuteční. Ministerstvo již totiž dvakrát odložilo finanční podporu projektu. „Celé dva roky již nenavýšilo ani korunu, ještě nyní se tedy čerpá z prostředků, které měly vystačit pouze do roku 2007,“ dodává Cabada.