„Právě na tomto díle je možné ukázat, jak Filla inovativně přistoupil k picassovskému kubismu," vysvětluje Petr Jindra ze Západočeské galerie v Plzni (ZČG), který ve středu vpodvečer o Fillově díle vyprávěl veřejnosti v rámci pravidelného cyklu Jedno dílo/Jeden svět, v němž jsou představovány artefakty ze sbírek ZČG. „Fillův kubismus je už možné právě v tomto obraze označit jako syntetický; zobrazovaný předmět skládá z linií i ploch a jde už vlastně o předstupeň abstrakce. Navíc v tomto díle Filla používá malbu a kresbu jako rovnocenné prvky a to v té době také nebylo obvyklé," poukazuje na mimořádnost Fillova díla Petr Jindra. Obraz Láhev, sklenice a dýmka vlastní ZČG od roku 1979. Pro galerii jej získal její první ředitel Oldřich Kuba, který systematicky v ZČG budoval špičkovou sbírku českého kubismu. Návštěvníci přednášky si zároveň mohli v Masných krámech prohlédnout aktuální výstavu Mnichov – zářící metropole umění 1870 – 1918.