Pracoviště disponuje nejnovějšími technologiemi, včetně figurín, na nichž si lze nanečisto vyzkoušet postupy vedoucí k záchraně života.

Špička v republice

„Nové simulační centrum je vysoce pokročilé a patří v České republice mezi špičku. Slouží k nácviku základních dovedností resuscitace a kompletních kritických stavů s maximální možnou mírou věrohodnosti. Umožňuje, aby si týmy vyzkoušely zcela reálně záchranu lidského života, včetně ověření teoretických znalostí a osvojení praktických zkušeností. Jednoduše řečeno, mohou si tam vyzkoušet bolestivé a rizikové zákroky, ještě než se dostanou k živému pacientovi,“ říká přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) FN Plzeň a vedoucí simulačního centra profesor Jan Beneš. „Pro centrum jsme zavedli zkratku SIMPL - tedy Simulační Centrum Plzeň. Cílem je poukázat na to, že udělat chybu v praxi může být jednoduché, ale předejít jí ještě jednodušší, pokud vytvoříme reálné podmínky, kdy lze dobře situaci natrénovat. Ne nadarmo se říká, že chybami se člověk učí, a že chybou není ji udělat, ale zopakovat,“ dodává.

Figuríny reagují na pokyny

V centru jsou k dispozici pokročilé pacientské simulátory, které mohou mluvit, dýchat, krvácet a podobně. Je mezi nimi i figurína pětiletého dítěte, brzy přibude novorozené miminko a rodička pro výuku v gynekologii a porodnictví. Figuríny mohou být napojeny na přístroje, které sledují jejich životní funkce nebo je podporují při jejich selhání, například ventilátor pro umělou plicní ventilaci, stejně jako u živých pacientů. Obsluhují je technici, kteří dokáží prostřednictvím nejmodernější techniky nasimulovat situace potřebné k výuce a nácviku. „Všechno se zaznamenává, celá situace se tak dá opakovat a postupy se dají konzultovat a vyhodnocovat i zpětně,“ připomíná zástupce přednosty pro vědu a výzkum Jan Zatloukal.

Je to definitivní. Kristýna K. (28), která zavraždila své malé dítě a druhé se neúspěšně zabít pokusila, stráví ve vězení dvaadvacet let.
Ve snížení trestu doufala marně. Vražedkyně si odsedí 22 let

U figuríny jsou obvykle malé skupinky dvou až tří lidí, které sleduje lékař, ostatní se mohou dívat v jiných místnostech na monitory. K výuce a nácviku je k dispozici i digitální interaktivní stůl, na kterém je možné si navolit virtuálního pacienta i jeho potíže a zkoušet, jak postupovat při léčbě. „Obrovskou výhodou je fakt, že si to lze vyzkoušet třeba stokrát a bez obav, že by se někomu ublížilo,“ popisuje technik simulačního centra a zároveň záchranář na KARIM Jaroslav Pokorný. „Principem simulační výuky není někoho nachytat při neznalosti, ale naopak nechat ho projít situací, kdy musí v týmu řešit nějaký kritický stav, s nímž se může v praxi setkat, a najít pro pacienta to nejrychlejší a nejbezpečnější řešení k záchraně jeho života,“ zdůrazňuje Jan Beneš.

Zatím je simulační centrum určeno pro mediky, pro všechny lékaře, kteří musejí v rámci specializační přípravy povinně absolvovat lékařskou první pomoc, a pro zdravotníky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň. „Do budoucna ale plánujeme rozšířit nabídku našich kurzů i pro další specializační vzdělávání,“ uzavírá profesor Jan Beneš.