Návštěvníci, kteří zcela zaplnili prostory Františkánského kostela, si vyslechli skladby od A. Vivaldiho, J. S. Bacha a Graduale „Beatus vir“ pro sbor a orchestr od Jana Nepomuka Škroupa.

Závěrem příjemného večera zazněla Bezděkova kantáta pro mezzosoprán violu a sbor „A na začátku bylo slovo“ na text významné české prozaičky Karly Erbové.

Účinkovali: světově uznávaná violistka Jitka Hosprová, mezzosopránistka Lucie Hilscherová, úspěšný italský houslista Leo Gennari, kytarový virtuos Lubomír Brabec, dirigent Vít Aschenbrenner, Dívčí akadmeický a Plzeňský akademický sbor FPE ZČU a smyčcový orchestr Camerata Plzeň.

Výtěžek z koncertu, který podpořil Festival Západočeské baroko, bude věnován na opravu Husovy kaple v Dolní Bělé.

Eva Hubatová