„Zvládat tolik akcí je opravdu velice složité. V žádném případě nestíhám všechny kostely, které spadají pod dolnobělskou farnost. Velmi mi pomáhají akolyté, kteří některé z kostelů objíždějí místo mne. Jeden z nich Josef Kodera například sloužil bohoslužbu v Pernarci. Ta začínala v patnáct hodin,“ řekl deníku Figura.

„Celé svátky jsou pro mě i tak fyzicky náročné, ale jsem rád, že má slova stále někdo poslouchá a lidé do kostela přicházejí v hojném počtu. Například v Úněšově byla lidí spousta,“ pokračoval Figura. Farář se také snaží dodržovat klasické České tradice, a to i přes to, že pochází z Polska.

„Loni jsem trávil Vánoce s rodiči a sestrou, kteří za mnou přijeli do Čech. Letos se sem ale bohužel nedostali. Na štědrovečerní večeři jsem proto usedl ke stolu s rodinou dolnobělského kostelníka. I kdybych ale nemohl být u něj, rozhodně bych nebyl na Štědrý den sám,“ podotkl Figura.

„Lidé, s kterými se stýkám mi nabízejí, ať u nich jsem,“ říká farář, který s příbuznými z rodné země komunikuje hlavně pomocí moderní techniky. „O svátcích, ale také během roku s příbuznými hovořím buďto přes internet nebo pomocí telefonu. Poměrně často se také navštěvujeme,“ doplnil dolnobělský farář.