„V roce 2023 plánujeme investice zhruba ve výši 1,4 miliardy. Z vlastních zdrojů budeme investovat 750 milionů a dalších 650 milionů korun je připraveno z dotačních titulů. Jednou z nejzásadnějších investic je již započatá rekonstrukce metabolické JIP na I. interní klinice ve výši 120 milionů korun. Technologie a moderní vybavení jsou v dnešní době nezbytné, proto do 12 operačních sálů chystáme nákup nových operačních stolů, chceme obnovit endoskopické vybavení, přístrojové vybavení laboratoří a připravujeme poměrně zásadní vylepšení technologického pozadí ekonomického informačního systému,“ informoval ekonomický náměstek nemocnice Viktor Wendler.

Primářka Lada Malánová s pacientem Martinem Tonárem spolu prožili dialýzu, zařazení na čekací listinu a nakonec i transplantaci.
V Plzni zvládli rekordní počet transplantací ledvin, lékaři vyzývají k prevenci

Nemalé výdaje čekají nemocnici, která má pro letošek schválený obrat ve výši 10,5 miliardy korun, také v rámci celkového provozu. Velkou rekonstrukcí projdou výtahy, a to zhruba za 15 milionů korun. V obou areálech nemocnice je jich celkem 111, a protože nové se budou vyrábět na míru s postupnou realizací výměny technologie výtahů, oprava jednoho výtahu může trvat až pět měsíců. První přijdou na řadu výtahy, které slouží pro přepravu pacientů na operační sály na Lochotíně, nebo výtahy v očkovacím centru na Borech. Chystá se také výměna asi osmdesáti požárních dveří nebo pokračování opravy vnější hradby kolem areálu bývalé vojenské nemocnice.

„Některé projekty jsme zahájili už minulý rok, například kompletní rekonstrukce transfuzního oddělení, včetně obnovy vybavení, přišla téměř na 20 milionů korun. Dárců si velmi vážíme a děláme maximum pro to, aby se v rámci své dobročinnosti cítili opravdu komfortně. Další nabídkou pro naše návštěvníky je například vybudování nového parkoviště pro 39 aut před onkologickou a radioterapeutickou klinikou na Lochotíně,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek. Doplnil, že kromě již zmíněného otevření nové psychiatrické kliniky se díky projektu React EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, podařilo modernizovat některá pracoviště.

Jeřáby by už brzy měly zmizet od pavilonu. Obláček nad Plzní finišuje s fasádami.
Obláček nad Plzní v areálu nemocnice už je zvenku téměř hotov

„Na kardiologickou a kardiochirurgickou kliniku jsme pořídili čtyři nové echokardiografy za 20 milionů korun. Na onkologické a radioterapeutické klinice jsme obnovili deset let starou technologii za zhruba 50 milionů korun a za 58 milionů korun jsme vybavili novými přístroji operační sály. Tzv. O´ rameno naviguje lékaře při neurochirurgické operaci páteře a dokáže snímkovat přímo na sále během zákroku. Zároveň dva speciální mikroskopy slouží neurochirurgům při náročných operacích mozku,“ přiblížil Šimánek.

Obnovy se dočkalo také vybavení na radioterapii, kde bylo investováno 200 milionů korun – 138 milionů ze státního rozpočtu a zbytek z prostředků FN Plzeň. Největší položkou byl nákup lineárního urychlovače. Dalším moderním přístrojovým vybavením je nová biplanární angiolinka pro intervenční výkony s 3D a CT zobrazením, pomáhá například i při vyšetřování silně obézních pacientů s ascitem v oblasti břicha (zvýšené množství volné tekutiny v dutině břišní), čemuž odpovídají technické parametry.

Daniel Rajdl a Jaroslav Racek
Lékaři fakultní nemocnice v Plzni získali významná uznání

Fakultní nemocnice Plzeň v roce 2022 provedla 1 032 262 ambulantních vyšetření, 59 210 hospitalizací a 3 081 porodů. Pracuje zde 5 188 zaměstnanců, průměrná měsíční mzda lékaře v roce 2022 byla 112 153 Kč, u všeobecných sester 63 411 Kč.