Od pondělí 25. října tak nebude možné zajít za pacienty na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, hematologicko-onkologickém oddělení, Onkologické a radioterapeutické klinice a na všech pracovištích JIP a JIRP na Lochotíně, v nemocnici na Borech to pak budou anesteziologicko-resuscitační oddělení, pobytová sociální lůžka, geriatrické oddělení, léčebna dlouhodobě nemocných, JIP a JIRP na všech pracovištích.

Na všech ostatních odděleních jsou návštěvy povoleny, pokud bude předložen doklad o negativním testu na covid, dokončeném očkování či prodělání onemocnění. Další možností je čestné prohlášení o absolvování POC antigenního testu ne staršího než 72 hodin. „Délka návštěvy však z provozních a epidemiologických důvodů nepřekročí délku trvání 30 minut,“ upozornila mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Z výstavy Zažít zjevení, která představuje sto let staré fotografie Josefa Sudka v kontrastu se současnými malbami Jakuba Špaňhela. Foto: ZČG Plzeň
Sto let staré fotografie a současné obrazy spojuje fascinace pražskou katedrálou

Přítomnost otce nebo doprovodu u porodu bude umožněna v případě, že porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. „Osoba, která doprovází rodičku, musí rovněž splnit jednu z podmínek pro prokázání bezinfekčnosti a zamezit kontaktu s jinými rodičkami,“ doplnila mluvčí.