„První dny jsme očkovali 50 zaměstnanců denně, od 5. ledna budeme postupně rozšiřovat ordinační doby všech očkovacích ambulancí tak, abychom dosáhli 500 očkovaných zaměstnanců denně. Očkovací pavilon 61, který jsme pro tuto činnost vyčlenili, prošel potřebnými úpravami. Proběhly drobné rekonstrukce prostor, zajistili jsme dodávky počítačové techniky, nábytku, dalšího zdravotnického vybavení. Samozřejmostí jsou potřeby pro případnou resuscitaci či nové telefonní linky,“ popsal náměstek pro léčebně preventivní péči Eduard Kasal s tím, že v každém očkovacím týmu bude přítomen lékař se sestrou, na recepci bude administrativní pracovník a další zaměstnanec, který bude obsluhovat infolinku a distribuci pacientů do jednotlivých ambulancí. „V tomto pavilonu budou očkovat tři týmy a celkem ve FN Plzeň bude pracovat 6 očkovacích skupin,“ dodal Kasal.

Podle ředitele FN Václava Šimánka je o očkování mezi zaměstnanci zájem. „Z více než 4100 zdravotnických pracovníků se chce naočkovat 75 procent, podobný zájem je i u nezdravotnických profesí, ve kterých pracuje 850 zaměstnanců. Informace o očkování postupně zveřejňujeme na webových stránkách nemocnice, včetně nejčastějších dotazů,“ uvedl ředitel a doplnil, že v první fázi jsou očkováni zaměstnanci covidových pracovišť, odběrových míst, očkovacích center, seniorských pracovišť, management nemocnice a rizikoví hospitalizovaní pacienti, kteří jsou starší 65 let či chroničtí pacienti s klinicky rizikovými faktory. „Očkování těchto nemocných proběhne v rámci jejich pobytu v nemocnici, kde je pro ně zajištěna veškerá péče a servis,“ sdělil Šimánek.

„Každou dodávku přebírá pověřená osoba borské lékárny, kterou následně uloží do požadované chladící technologie, tedy minus 70 stupňů Celsia. Odsud je 24 hodin před použitím, v transportním boxu se suchým ledem, distribuována do očkovacích ambulancí, které budou od 4. ledna ordinovat ve speciálně připraveném očkovacím pavilónu 61, v areálu bývalé vojenské nemocnice. Celé 3. patro této budovy je vyhrazeno pro očkování zaměstnanců a následně i veřejnosti. Dalšími očkovacími pracovišti na Borech je Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny a na Lochotíně budou k dispozici očkovací centra v rámci Ústavu imunologie a alergologie a zároveň na Klinice pracovního lékařství,“ uzavřel ředitel.

Další dodávka vakcín do FN Plzeň je plánována na 7. ledna. „Následné termíny jsou v týdenních intervalech, v lednu by mělo být do FN Plzeň celkem distribuováno 17 550 dávek vakcín. Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje je řešena distribuce vakcín do dalších zdravotnických zařízení v regionu,“ informovala mluvčí FN Gabriela Levorová.