Díky příznivé epidemiologické situaci začínají ošetřovat pacienty oborové ambulance. První viditelnou změnu zaregistrovali pacienti už v pondělí, kdy skončila vstupní triáž ve všech otevřených vchodech, a zároveň došlo k otevření vybraných vstupů, které byly řadu měsíců pro veřejnost zavřené. V lochotínském areálu jsou vchody B, D a F zpřístupněné stejně, jako v minulosti.

„Do pondělí 3. května bude dokončena postupná transformace Urgentního interního příjmu v areálu bývalé vojenské nemocnice do původního ambulantního provozu interního oddělení. V těchto prostorách byli dlouhé období naši zdravotníci prvními odborníky, kteří přicházeli do styku s pacienty s covid onemocněním. V době největšího náporu nemocných stály před branou tohoto pracoviště sanitní vozy s covidovými pacienty a čekaly, až kapacita umožní přijetí dalšího pacienta k vyšetření. Byly to děsivé doby a doufám, že se již nevrátí,“ uvedl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

 

O dětská hřiště v plzeňském centrálním obvodu se nově stará tým s detektory kovu.
O dětská hřiště v Plzni se nově stará tým s detektory kovu

 

Odborné ambulance se navrací do svého režimu, otevírají se pro pacienty všech diagnóz. Pacienti s příznaky onemocnění covid-19 budou vyšetřeni na Infekční klinice, pokud jejich zdravotní stav bude vyžadovat další odbornou pomoc, budou transportováni na příslušné odborné pracoviště. Covidová oddělení JIP stále zůstávají v lochotínské části nemocnice, a to na klinice KARIM a Kardiochirurgickém oddělení RES. V borském areálu v covidovém režimu zatím zůstává oddělení ARO, JIP Plicní kliniky, 2 oddělení na Infekční klinice a dvě stanice na Interním pavilonu, kde byla v minulosti hospitalizována většina covidových pacientů.

„Plánovaná operativa celé nemocnice, která měla několikatýdenní přestávku, v nejbližší době dosáhne 70 % čísel průměru roku 2019. Od března 2020 do dubna 2021 jsme neprovedli více než 3 300 operačních zákroků. Postupně nastupuje plánovaná operativa malých výkonů proto, abychom vyhověli více nemocným. A jsem moc rád, že i když situace v nemocnici byla velmi vážná, operativa onkologických pacientů běžela bez omezení a udělali jsme maximum pro to, abychom onkologická onemocnění řešili co nejrychleji. Nabídka preventivních onkologických prohlídek je stále aktuální,“ upřesnil Šimánek.