Fakultní nemocnici (FN) v Plzni se i přes nelehkou dobu ekonomicky daří. Vedení největšího zdravotnického zařízení v západních Čechách proto investuje do modernizace a rekonstrukce.

Největšími projekty je podle ředitele FN Václava Šimánka rozsáhlá oprava JIP I. interní kliniky, nákup Hybridního systému PET/CT a modernizace vybavení onkologických pracovišť. „V programu REACT-EU, který financuje mimořádné evropské projekty pro stabilizaci zdravotního systému, jsme uspěli ve třech výzvách v celkové hodnotě 847 milionů, z toho výše dotace bude 685 milionů korun,“ informoval. V areálu na Borech se momentálně za 20,5 milionu korun rekonstruují vnitřní prostory i fasáda Transfuzního oddělení.

Po nedávném dokončení a otevření nové budovy Psychiatrické kliniky na Lochotíně bude další velkou investiční akcí nový dvanáctipatrový pavilon chirurgických oborů. „Projektová dokumentace je již zpracovaná a její předání pro zadání stavby se předpokládá příští měsíc,“ uvedla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová s tím, že v lochotínském areálu pokračuje stavba Obláčku nad Plzní, nástavby nad Hemato-onkologickým oddělením. Stavbu financuje Český národní registr dárců dřeně.

Díky dobrému hospodaření mohla Fakultní nemocnice podle Šimánka přidat na platech zaměstnancům. „Průměrný hrubý plat lékaře u nás v roce 2019 činil 98 963 korun, v loňském roce to bylo již 116 596 korun. U všeobecných zdravotních sester byl nárůst ve stejném meziročním srovnání o zhruba 16,5 tisíc korun, na konci roku 2021 průměrný plat dosáhl 68 466 korun,“ dodal Šimánek.