Návštěva hospitalizovaných probíhá na základě telefonické objednávky u staniční sestry. „Jeden pacient může mít návštěvu 1x denně v maximálním počtu dvou osob, na neonatologickém oddělení je povolena pouze návštěva otce,“ říká mluvčí FN Plzeň Gabriela Levorová. Délka návštěvy je 30 minut a návštěvník je povinen mít krytý obličej ochrannou rouškou a dezinfikovat si ruce. Zároveň ale několik rizikových pracovišť zůstává uzavřeno. V lochotínském areálu to jsou Dětská klinika hematoonkologická lůžková stanice, Chirurgická klinika transplantační pokoj, neonatologické oddělení JIP a JIRP, Onkologická a radioterapeutická klinika a hematoonkologické oddělení. V borském areálu je zákaz návštěv na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) stanici DIP, Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny a Plicní klinice JIP. Na geriatrickém oddělení, interním oddělení LDN a pobytové sociální péči nejsou povolené návštěvy osob mladších 15 let. Zrušena je fakultní pošta.