Podle mluvčí FN Plzeň Gabriely Levorové jsou nejvhodnějšími dárci ti lidé, kteří měli vysoké horečky, nebo byli s covidem hospitalizováni. U nich by totiž měla být koncentrace protilátek nejvyšší. „Předpoklad pro dárcovství je tedy prodělaná nemoc COVID-19 s nejméně 14 denním odstupem po skončení onemocnění, ideálně maximálně 4 až 6 týdnů od skončení akutních příznaků, věk dárce od 18 do 60 let či tělesná hmotnost nejméně 60 kg,“ uvedla mluvčí s tím, že vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nedostaly krevní transfuzi.

Dárce musí mít rovněž platné zdravotní pojištění a trvalý pobyt v České republice. Důležitý je taktéž dobrý stav periferních žil, který zhodnotí odběrová sestra a dobrý zdravotní stav.

Pokud dobrovolník splní kritéria, zdravotníci na transfuzním oddělení mu odeberou vzorek krve, aby zjistili přítomnost protilátek a vyšetří infekční markery. Pokud budou v krvi protilátky přítomny, bude dárce vyzvaný k odběru plazmy.

Protilátky se odebírají plaz-maferézou (přístrojový od-běr, pozn. red.). Odběr trvá 30 až 60 minut.

Zájemci se do FN mohou objednat na číslech 377 402 818, 377 402 823 či 377 402 813.

Klatovská nemocnice začíná s odběry 2. listopadu a dobrovolníci mohou volat na čísla 376 335 863 nebo 732 916 196.