„V úterním druhém kole opakované volby získal od jedenácti přítomných členů dvanáctičlenného Akademického senátu fakulty sedm hlasů, tedy potřebnou nadpoloviční většinu. Své funkční období zahájí po jmenování do funkce rektorem,“ uvedla mluvčí Západočeské univerzity Šárka Stará.

Jan Beránek kandidoval už v první volbě, kdy v prvním i druhém kole získal šest hlasů. Stejný počet obdržel i v prvním kole opakované volby, která se konala 24. dubna. V úterý získal potřebných sedm hlasů. V první volbě byli dalšími kandidujícími vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence FZS Jitka Krocová a lékař Zdeněk Hess. V opakované volbě už kromě Jana Beránka kandidovala pouze Jitka Krocová, která v úterý získala čtyři hlasy.

Akademický senát tak zvolil kandidáta na děkana po Lukáši Štichovi. Ten rezignoval 1. února kvůli podezření z neoprávněně udělovaných stipendií, z nichž mu studenti měli podle Práva, které o tom informovalo jako první, část peněz vracet. Následně byl Štich akademickým senátem fakulty odvolán jako kandidát na děkana na své druhé funkční období. Vše vyšetřuje také policie, vnitřní šetření nařídilo i vedení univerzity, které rovněž přijalo další podněty o podobném jednání od studentů či absolventů fakulty. Univerzita podala i trestní oznámení.

Jan Beránek by v roli děkana především rád obnovil důvěru ve fakultu ze strany zaměstnanců, studujících i veřejnosti a partnerů. Chce proto mimo jiné nastavit jasnou strategii v rámci vyplácení mimořádných stipendií. Plánuje také rozvíjet digitalizaci ve výuce i v provozu fakulty, která povede k úspoře prostředků.