„Mezi jednotlivými obory jsou v badatelské oblasti obrovské rozdíly. Zatímco někde tvoří praktická činnost více než 50 procent, u některých oborů víme, že požadované poloviny v tomto směru nedosáhneme nikdy,“ uvádí znovujmenovaný děkan. Nejdále je v badatelské činnosti obor Archeologie, kde fakulta naplňuje tři čtvrtiny badatelského záměru. Velmi dobře si v této oblasti vede i obor Sociologie. „Teoretická výuka oproti tomu bude asi vždy převažovat v cizích jazycích. Vykompenzovat se to budeme snažit například překladatelstvím,“ vidí další možné cesty od teorie k praxi Cabada.

Nové obory otevře filosofická fakulta v budoucnu pouze v magisterském studiu. „Nyní jsem nově otevřeli obor Historie, u které předpokládáme silné granty pro výzkumnou činnost, rozšíření se časem zřejmě dočkají také doktorské obory, kde je možná specializace,“ jmenuje možnosti Cabada. Mezi bakalářskými obory již žádné novinky nebudou. „Možnosti jsou již vyčerpané,“ míní děkan. Každopádně však nechce kopírovat ostatní fakulty podobného typu.

Filosofickou fakultu nyní čekají další projekty revitalizace prostor, ve kterých sídlí. Cabada stále doufá v nové prostory na zeleném trojúhelníku na Borech. „Stát, který přislíbil na stavbu nové budovy peníze, své dotace stále snižuje, naštěstí ale pomoc úplně nezamítá,“ nevzdává se Cabada naděje na lepší prostory pro studenty i profesory. Stávající budova v centru města musí tedy zatím stačit.

Příští rok oslaví fakulta deset let od svého vzniku. Jako Fakulta humanitních studií byla založena 9. února 1999. „K tomuto výročí vydáme publikaci, která celou dekádu zmapuje,“ dodává děkan Cabada.