Zkritizoval akreditační komisi, bývalého ministra školství Ondřeje Lišku i prozatímního děkana Jiřího Pospíšila. Odpovědím na kontroverzní otázky, například o plagiátu dizertační práce svého kolegy Ivana Tomažiče, se ale vyhnul.

Podle Kindla už tři týdny na škole nikdo nehospodaří, a lze tedy těžko zjistit, zda některé chybějící dizertační a diplomové práce nemohly zmizet až nyní. „Rozhodně nikoho nepodezřívám, ale nelze vyloučit, že někdo může schovat práci za skříň,“ vtipkoval Kindl.

Pověřený děkan fakulty Jiří Pospíšil jeho tvrzení zásadně popírá. „Práce, které mají být ze zákona v právnické knihovně, spadají pod rektorát, na děkanátu žádná není, což svým podpisem při předávání agendy děkanátu potvrdil i bývalý děkan fakulty Jaroslav Zachariáš,“ říká Pospíšil.

Rektor Západočeské univerzity nechal všechny práce prověřit a spočítat. „Je to jen Kindlova snaha očernit současné vedení fakulty. Byl bych spíš překvapen, kdyby nás chválil, takže se domnívám, že je to pro nás dobrá vizitka,“ uvádí Pospíšil.

Na obvinění, která padají ze strany Akreditační komise ČR, Kindl uvedl, že se mu zřejmě mstí za to, že usiloval o změnu jejího statutu. Podle Kindla by totiž komise neměla mít absolutní moc a měla by být spíše poradenským orgánem ministerstva školství. „Škola by měla mít šanci se proti rozhodnutí akreditační komise někde odvolat. A ne, aby neomylná rada moudrých, jejíž členové jsou neodvolatelní, rozhodovala o vzniku či zániku školy,“ uvedl Kindl.

Předsedkyni akreditační komise Vladimíru Dvořákovou při svém projevu nešetřil. „Paní Dvořáková se namísto toho, aby se přihlásila do SuperStar, raději vozí po studentech plzeňské právnické fakulty,“ řekl například.

„Právnickou fakultou v Plzni jsme se začali více zabývat poté, kdy namísto, aby se snažila dát do pořádku nedostatky, aby získala zpět akreditace na doktorandská studia a zprůhlednila systém, rozhodnutí komise napadala,“ vyjádřila se Dvořáková. Kindl ale tvrdí, že kdo jiný by se měl bránit proti tomu, s čím nesouhlasí, když ne právníci.

Předseda akademického senátu fakulty Daniel Telecký, který v úterý na tiskové konferenci Kindlovi sekundoval, podal na šéfku komise pro její tvrzení dokonce žalobu.

Na právech prý rychlostudenti nejsou

Bývalý proděkan právnické fakulty v Plzni Milan Kindl se v úterý na tiskové konferenci rozhodl reagovat na několik témat, které už týdny hýbou vysokým školstvím. Společně s předsedou Akademického senátu plzeňských práv Danielem Teleckým uvedl například, jak to bylo s nostrifikací Užhorodské univerzity, kdy byla ukrajinským studentům uznáváno studium na její pražské pobočce plzeňskou právnickou fakultou. Ukrajinská škola přitom neměla akreditaci k výuce českého práva, a pokud vyučovala ukrajinské právo, nemohla plzeňská fakulta studium uznávat.

Nostrifikaci chtělo ministerstvo

„Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková tvrdila například, že fakulta nostrifikovala Užgorodskou univerzitu. To fakulta v žádném případě nemůže, není to v jejích pravomocích. Nostrifikaci může schválit pouze rektor univerzity, ten ji ovšem právě na základě nesouhlasu právnické fakulty zamítl. Instituce se proti jeho rozhodnutí odvolala k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy a to zamítavé stanovisko rektora zrušilo,“ vysvětluje Telecký.

Kindl zároveň vyvrací, že by v rámci spolupráce s Užhorodskou univerzitou Ukrajinu navštívil. „Rád bych tvrdil, že jsem na Ukrajině nikdy nebyl ale, nemohu. byl jsem zde totiž v roce 1974 vlakem Družba jako student na brigádě v drůbežárně,“ směje se ex děkan. Na důkaz nechává mezi novináři kolovat svůj pas.

Žádný rychlostudent se zřejmě nenajde

Podle bývalého proděkana se nakonec ani nenajde na právnické fakultě v Plzni ani jeden z údajných rychlostudentů. „Jsem o tom přesvědčen. Nejdříve se mluvilo o čtyřech stovkách, nyní jich jsou už jen desítky. Ani nevím, kde se na číslo 400 přišlo. Pokud jsme na školu ročně přijali každý rok 60 až 70 studentů, kteří přestoupili z jiných škol, vychází mi číslo 600,“ počítá Kindl. Dodává že rektor univerzity Josef Průša tvrdil, že u prověřené první a pak druhé stovky studentů, bylo všechno nakonec v pořádku až na Jana Harangozza, který zvládl za dva měsíce osm zkoušek. „Vím, že tento student studoval pět až šest let v Bratislavě. Byl už době obhájení diplomové práce zájmem médií a policie, která si vyžádala jeho spis včetně diplomové práce, proto zřejmě chybí. Vzpomínám si jen, že jeho index byl zelený,“ zlehčuje Kindl. Sám prý zvládl pět státnic za 14 dní v době kdy nutně potřeboval odjet do zahraničí.

Fakulta v Plzni byla prostě dobrá

Podle Kindla byl o přestup na plzeňská práva vysoký, protože tato škola byla dobrá. „Studenti a profesoři se osobně znali, snažili jsme se, jakkoliv to zní jako klišé, o fakultu s lidskou tváří,“ říká bývalý proděkan, který ze školy odešel kvůli tomu, aby se situace na fakultě uklidnila. Zdůraznil, že současné vedení se nikterak nesnaží hájit zájmy dvou tisíc studentů 150 kvalitních profesorů. Napadl také Pospíšilovu okamžitou výpověď jeho kolegům Jaroslavu Zachariáši a Ivanu Tomažiči. „Pokud vím, není zatím řádně zvoleným děkanem a tak pravomoc podepisovat výpověď má služebně nejstarší proděkan fakulty a tím je Karel Klíma. Jeho podpis jsem ale na dokumentu, který se objevil v médiích neviděl,“ poukazuje Kindl.

Přestupy z Varů jsou v pořádku

Uvádí rovněž, že přestupy z karlovarské soukromé školy na právnickou fakultu v Plzni nebyly snazší než z jiných škol. „Dosáhli toho studenti s prospěchem do 1,2 poté co udělali rozdílové zkoušky. Já tam navíc neučím, působil zde ale například Pospíšil nebo děkan pražských práv Aleš Gerloch,“ jmenuje Kindl. Akreditační komise navíc ve své zprávě z roku 2008 neříká nic o tom, že by to bylo špatně, pouze, že stejný režim by měli mít i jiné vysoké školy, a v tom nevidím nic závadného,“ komentuje Kindl.

Pospíšil uvedl, že se k výrokům Kindla nebude vyjadřovat. „Já zde nejsem z jeho vůle, ale z vůle rektora,“ ohradil se.

Kindl se vyjádřil i ke zmizelé rigorózní práci Stanislava Grosse. „Tu práci obhájil ještě v době kdy fakulta sídlila na Americké třídě v Plzni. Pak ležela v šuplíku sekretářky děkanátu, protože tehdy ještě nebyla zákonem daná povinnost práce bez souhlasu autora zveřejnit. Pak se fakulta přestěhovala a práce se ztratila,“ vysvětluje Kindl. Přesto prý věří, že někde na fakultě bude.

Kramář z plzeňských práv rezignoval

V pondělí večer na právnické fakultě v Plzni rezignoval vedoucí katedry správního práva Květoslav Kramář. V tiskovém prohlášení uvedl, že někdo v uplynulých dnech údajně nedovoleně manipuloval s jeho dizertační prací. Kramář se funkce vzdal proto, aby nezatěžoval řešení současných složitých problémů fakulty. Jako člen akademického senátu fakulty chce při volbě děkana podpořit Pospíšila. Kramář uvedl, že jeho práce z roku 2005 byla v knihovně řádně uložena a evidována. „Původní výtisk byl ale odnesen a místo něj byl po několika dnech vrácen jiný, který byl po obsahové stránce částečně upravený. Došlo k tomu bez mého vědomí a zásahu. K vypůjčení ani následnému vrácení práce jsem nedával žádný souhlas ani pokyn,“ řekl Kramář. Nově vytvořený výtisk má prý o 30 stran méně než jeho původní práce.

„I když jsem se na provedení záměny mé disertační práce nepodílel, považuji nastalou situaci samozřejmě za velmi vážnou z hlediska zachování své osobní důvěryhodnosti,“ uvedl Kramář v písemném prohlášení .