Zároveň zde byla odhalena pamětní deska, jež tragédii, která se odehrála přesně před devadesáti lety, připomíná.

„Výbuch muniční továrny Škodových závodů v Bolevci, po kterém ještě následovala exploze skladiště střelného prachu a požáry v Plzni a jejím okolí, patřil k největším hrůzám první světové války,“ uvedl před shromážděním Plzeňanů, ale i zástupců Škody Holding, Škody Jaderného strojírenství a prvního plzeňského obvodu starosta sdružení Boleveckých rodáků Jarolav Čechura. Nutno dodat, že vytvoření pamětní desky iniciovali právě Bolevečtí rodáci a částkou 40 tisíc korun na její zhotovení přispěla Škoda Holding. Po pietním aktu se na hřbitově uskutečnila zádušní mše, kterou celebroval plzeňský arciděkan Emil Soukup. Podle historiků byla exploze tak velká, že popraskaly okna v Měšťanské besedě a hotelu Valdek. Událostí se nechal inspirovat při psaní románu Krakatit i Karel Čapek, který sloup dýmu po výbuchu pozoroval ze zámku v Chyši.