„Nebyly s ním žádné problémy. Pak jsme ovšem zjistili, že si nechal peníze vybrané při exekuci. Ukončili jsme s ním pracovní poměr dohodou. On pak vnikl do naší pražské kanceláře a spisy tam sebral. Museli jsme je pak následně složitě rekonstruovat,“ popsal exekutor Martin Tunkl.

Kvůli zpronevěře peněz i zmizení spisů úřad podal na bývalého zaměstnance trestní oznámení. Podle Bajcára jsou vykonstruovaná. „Jedná se o účelová trestní oznámení. Do kanceláře jsem nevnikl a žádné spisy nesebral. Už to bylo šetřeno, ale protizákonné jednání z mé strany zjištěno nebylo,“ hájí se Bajcár. Že případ vyšuměl do ztracena, přiznává i Tunkl. „Chceme, aby se policisté případu začali znovu věnovat,“ podotýká.

Soud uložil Bajcárovi za zpronevěru podmínku. „To nepopírám, jednalo se ovšem o zinscenovaný proces. V blízké době se mi to snad podaří prokázat,“ uvedl Bajcár. V průběhu rekonstrukce spisů byly podle exekutorů zjištěny další částky, které si Balcár při výkonu exekuce neoprávněně ponechával. „Podávali jsme tedy další trestní oznámení pro zpronevěru,“ dodává Tunkl.

Bajcár naopak exekutorský úřad viní z toho, že si bez vědomí exekutorské komory vybudoval po republice pobočky a že od některých dlužníků vybíral neoprávněně peníze na cestovní výlohy.

„Že nesmí mít exekutorské úřady pobočky, není stanoveno žádným zákonem. Vyplývá to pouze z vnitřních předpisů exekutorské komory. Kvůli nařčení, že jsme neoprávněně vyměřovali cestovné, nás vyšetřovaly elitní policejní útvary, ale žádné naše pochybení zjištěno nebylo,“ konstatuje Tunkl.

„Trestní řízení bylo odloženo. Nebylo možno ve vyšetřování pokračovat, protože exekutorská komora nezbavila zúčastněné mlčenlivosti,“ vysvětluje mluvčí útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Roman Skřepek.

Tunkl a jeho kolega Zdeněk Zítka se domnívají, že se jedná ze strany jejich bývalého zaměstnance o pomstu. Nelíbí se jim rovněž, že na svých internetových stránkách zveřejňuje články, které poškozují jejich úřad. „Tato aktivita bude předmětem dalšího trestního oznámení,“ říká dále Tunkl.

To, že se jedná o mstu, Bajcár odmítá. „Naopak trestní oznámení, která jsou podána na mě, jsou pomstou za to, že jsem upozornil na nekalou činnost úřadu,“ domnívá se.

Stížnost týkající se poboček, kterou podal na exekutorskou komoru, je nyní předmětem kárného řízení. „Zatím ještě není u konce, takže nelze předjímat, jak dopadne,“ vysvětluje mluvčí exekutorské komory Pavel Kočiš. Podle něj patřila stížnost mezi závažnější už vzhledem k tomu, že se jí kárný žalobce začal zabývat.

„Exekutorská komora zřizování poboček výslovně zakazuje,“ uvedl Kočiš. Komora tak chce předejít nekalé soutěži mezi exekutory. Viníkům hrozí napomenutí, pokuta a v krajním případě až vyloučení z komory.