Středisko volného času dětí a mládeže Radovánek letos slaví 40 let a chystá velkou únorovou akci. O co jde?

Jsme zařízení zájmového a neformálního vzdělávání, které hodně žije kulturně i společensky. A tak jsme si s mými kolegy řekli, že chceme uspořádat galavečer. Rozhodli jsme se pro Parkhotel v Plzni na Borech, kde je velké kongresové centrum. Za těch čtyřicet let máme totiž spoustu spolupracovníků současných i bývalých, partnerů, kteří nás podporují, dětí, které k nám chodily či chodí, a jejich rodičů. Doufáme, že ti všichni za námi v sobotu 15. února do Parkhotelu přijdou. Už si mohou na našem portálu www.radovanek.cz pořídit vstupenky.

Na co se lidé mohou těšit?

Chceme společně oslavit onu dlouhou čtyřicetiletou cestu a představit jim to nejlepší z nejlepšího, co v Radovánku vzniká. Večer by měl mít rodinnou atmosféru. Lidé budou sedět u stolů. O dvouhodinový program se postarají naše mimořádně nadané a talentované děti. Režii a choreografii večera si vzali na starost Petr Čejka, vedoucí taneční studia Storm Balet, a Petra Šeda Neprašova. Pozveme a představíme ty, kdo se na rozvoji Radovánku podíleli, tedy např. bývalé ředitele, současné pedagogy i zástupce našeho zřizovatele, kterým je Plzeňský kraj. Ona společenská část by se měla vést v tónu diskuzí a vzpomínek. Umístíme tam i výstavu historických fotografií, plakátů, výroční zpráv a kronik. A bude čas i na zábavu. K tanci zahraje Simply Cover Band, jenž má v repertoáru domácí i světové hity.

Mluvila jste o ohlédnutí. Jaká je současnost Radovánku?

Jsme obrovský subjekt neformálního a zájmového vzdělávání pro všechny generace.

Nabízíme 320 kroužků, v nich máme v současné době asi 3800 účastníků od 2,5 do 80 let. Tito účastníci mohou pracovat v 11 různých zájmových oblastech ve 13 našich pracovištích. Nabízíme i nepravidelnou činnost, tedy prostor pro spontánní neorganizované aktivity. Ročně k nám přijde až čtyři tisíce dětí jen tak si něco namalovat nebo zahrát. Každý rok pořádáme o podzimních, zimních, jarních i letních prázdninách více než 100 pobytových a příměstských táborů. Další naší velkou aktivitou jsou výukové programy, které nabízíme základním a mateřským školám. Tyto programy navazují na rámcové vzdělávací programy škol a připravujeme jim je dle jejich potřeb a požadavků. Například v našem hudebním programu si děti mohou vyzkoušet hrát na sedmnáct hudebních nástrojů a mezi nimi jsou i dudy, harfa, flétny nebo kytara…

Co je podle vás v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání důležité?

Vedeme děti k flexibilitě, kreativitě, asertivitě. Chceme, aby byly schopné se samy o sebe postarat, aby byly společensky odpovědné a aby trávily volný čas aktivně.

Kde všude Radovánek je?

Osm pracovišť je v Plzni, kromě našeho hlavního sídla v Pallově ulici jsme v ulicích Ledecké, Komenského, Petřínské, Vejprnické, Nade Mží, Staniční a v sadech Pětatřicátníků. V dohledné době otevřeme nové pracoviště v Husově ulici, kde je velký sál a budou tam působit naše taneční a sportovní kroužky. Mimo Plzeň jsme v Kaznějově, Nečtinách, Manětíně a Kozolupech.

U toho všeho, co jste vyjmenovala, jste vlastně od samého začátku. Jak jste se do Radovánku dostala?

Můj tatínek dost za minulého režimu zlobil, měla jsem tedy špatný kádrový profil. Chtěla jsem vždy jít uměleckou cestu a pracovat s dětmi, ale nebylo mi to dovoleno. Neměla jsem ze základní školy kam jít. Nakonec mě jeden hodný pan ředitel vzal na strojní průmyslovku v Třebíči, kde jsem odmaturovala. Brzy jsem se vdala a měla děti. Odstěhovala jsem se za manželem do Kaznějova na severní Plzeňsko. Už jsem věděla, že do strojírenství nechci, že jsem se narodila výtvarníkem a pedagogem. Takže když jsem takhle jednou šla s dětmi po Kaznějově a slyšela hlášení rozhlasu, že se bude otevírat nový dům pionýrů a mládeže a že hledá pedagogy, kteří by v něm působili, bylo to jasné. Obě děti jsem posadila na kočárek a jela úprkem na úřad, že tu práci chci dělat. Za týden mi přišel dopis, že jsem byla vybraná. V roce 1990 Kaznějov neměl prostředky na provozování Radovánku a chtěl ho zrušit. Já jsem se začala zajímat, jak tomu zabránit. Radovánek převzal jako zřizovatel Okresní úřad Plzeň-sever, který byl ochotný ho financovat, ale jen s jedním pracovníkem. Zůstala jsem tam jako vedoucí pracovník, účetní, pedagog i uklízečka. Později jsme se začali rozrůstat. V roce 2001 se naším zřizovatelem stal Plzeňský kraj. Dnešní podoba začala být budována před pěti lety, kdy se kaznějovský Radovánek sloučil s volnočasovým pracovištěm v plzeňské Pallovce.

Je galavečer jedinou narozeninovou akcí, kterou chystáte?

Chceme oslovovat širokou veřejnost a být mezigenerační. V rámci oslav připravujeme dvě velké akce na konec školního roku. V sobotu 13. června to bude ve Štruncových sadech festival zájmového a neformálního vzdělávání s názvem Fun day fest – festival naděje a porozumění. Další týden, 18. a 19. června, chystáme v Parkhotelu v Plzni konferenci zájmového a neformálního vzdělávání pojmenovanou Future of non – formal education s mezinárodním přesahem. Podporují nás Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Plzeňský kraj, město Plzeň a další. Představili jsme ji už v lednu, aby ti, kdo se jí budou chtít zúčastnit, se na ni mohli připravit. Chceme, aby na konferenci byly představeny progresivní inovativní formy výchovy a vzdělávání. A také budeme pokračovat v našem projektu Perla Plzeňského kraje. Různé organizace i jednotlivci mohou nominovat nadané a mimořádně nadané děti v 11 uměleckých disciplínách, jako jsou např. zpěv, balet, step nebo hra na hudební nástroj, výtvarné umění… Nominace začneme přijímat na jaře, jejich příjem uzavřeme v červnu. Podmínky zájemci najdou na našem webu. Nominované hodnotí porota. Na podzim bude slavnostní vyhlášení.