V reprezentačních prostorách Respiria Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze dne 9. listopadu 2018 při slavnostním aktu Eva Hubatová převzala významné mezinárodní ocenění. Krásná bronzová soška Zlatá Europea jí byla předána u příležitosti 10. výročí umělecké tvorby a více jak 20 leté fotoreportérské a publikační činnosti.

Za dvacet let trvání Evropské unie umění bylo mimo jiné kulturní aktivity předáno přes tři sta Evropských cen v pěti kategoriích do šestačtyřiceti zemí všech kontinentů. Jednou z těchto ocenění je Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost Zlatá Europea, která byla pod pořadovým číslem 38 předána nové laureátce. „Za zmínku stojí i to, že v oblasti umělecké a reportážní fotografie zatím prezídium EUU ocenilo pouze tři osobnosti. Dnes máme vzácnou příležitost ocenit první ženu - paní Evu Hubatovou za její významný přínos soudobému fotografickému umění“, zaznělo při slavnostním ceremoniálu.

Od roku 2008 se zabývá unikátní tvorbou „Fotoinformel“, pro kterou je od r. 2014 držitelkou ochranné známky. První veřejná prezentace proběhla 22. prosince 2008 v prostorách věže katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, po které následovala řada další výstav doma i v zahraničí. Osobitý tvůrčí projev uplatňuje i při tzv. „Orfismu“, tedy výtvarném směru přibližujícímu se svým vyjádřením jiným uměleckým formám například poezii a hudbě.

Významná je umělecká spolupráce se Západočeským hudebním centrem i dalšími předními hudebními skladateli a interprety, pro které vytváří plakáty, obaly hudebních nosičů i tištěných not a mediálně je podporuje. Pro Národní muzeum v Praze a Společnost Zdeňka Fibicha zhotovila titulní stranu publikace „Nová vlna koncertního melodramu“, design významného mezinárodního projektu CD International soudobých skladatelů z 5 zemí západní Evropy a USA, dlouhodobě realizuje zakázky pro německé hudební vydavatelství Edition Brendel atd. Průřez dvacetiletého působení v oblasti hudby obsahovala letošní jubilejní výstava nazvaná „Eva Hubatová 20 let s hudbou“.

Cena Evropské unie umění zahrnuje intenzívní a nesmírně cennou, více jak dvacetiletou fotoreportérskou a publikační činnost.

prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D., vedoucí Katedry hudební teorie HAMU