Jeho posvěcení ale zřejmě nebude tak hladké, jak by se mohlo zdát. Výhrady k jeho podobě mají opoziční i koaliční zastupitelé.

Etický kodex zastupitele, tedy jakýsi návod, jak se má představitel kraje chovat, nyní vytváří komise pro otevřený kraj, kterou hejtmanství zřídilo. Jeho součástí je v současné chvíli majetkové přiznání, které by měl každý zastupitel povinně podávat. Dnes tento formulář, v němž dotyčný musí přiznat pořízený nebo prodaný majetek, vyplňují pouze členové krajské rady a uvolnění předsedové výborů.

„Ohledně tohoto bodu mám pochybnosti," připustil na pondělním jednání zastupitel za KSČM František Podlipský. Ten se zároveň ptal, jaká je vymahatelnost takového kodexu. „Etický kodex je dobrovolně přijímanou normou, takže vymahatelnost není žádná," reagovala předsedkyně komise Milena Stárková (ČSSD). Z tohoto důvodu je podle ní důležitá kontrola – na majetková přiznání a vůbec na dodržování kodexu by tak měl dohlížet kontrolní výbor. K tomu ale podle opoziční ODS nemá ze zákona právo.

„A to jsem z doporučení serveru Oživení.cz vybrala jen ta mírná ustanovení," dodala Stárková. Jenže právě to, že komise při vytváření dokumentů vychází hlavně z podkladů této organizace prosazující transparentnost, vadí dalšímu komunistovi Karlu Šidlovi. „Před volbami jsem se zavázal k etickému kodexu, ale ne k Oživení.cz. Tohle sdružení pro mě není důvěryhodné a transparentní," prohlásil Šidlo. Špatné zkušenosti se sdružením má prý z Poslanecké sněmovny.

Iniciativa Oživení.cz loni hodnotila transparentnost všech čtrnácti krajů, Plzeňský kraj skončil až jedenáctý. „Na zadních místech jsme hlavně v hodnocení otevřenosti vůči veřejnosti," upřesnila Milena Stárková.

Ani opozice nepovažuje etický kodex za dobře sestavený. „Je evidentní, že prvotním důvodem bylo vyloučit mě z kontrolních funkcí na kraji," míní poslanec a krajský zastupitel Jiří Pospíšil (ODS). Tvrdí, že nastavená pravidla neplatí pro všechny. Po volbách chtěl šéfovat kontrolnímu výboru, zabránilo mu v tom nařízení, které říká, že uvolněnou funkci (tedy post na plný úvazek) nesmí vykonávat poslanec, senátor, starosta nebo další lidé placení z veřejných peněz.

„Pak se ale ptám, proč totéž neplatí i pro radního Václava Šimánka, který je jako lékař také placen z peněz daňových poplatníků," řekl Deníku Pospíšil.

Od začátku roku, kdy komise na kodexu pracuje, už je to asi čtvrtá varianta. Tým se má znovu sejít začátkem dubna. Finální verzi by měli zastupitelé schvalovat na červnovém jednání.