Stejně jako loni se táborům vyhnuly i nejrůznější epidemie.

„Bylo zjištěno deset drobnějších přestupků, v pěti případech byla uložena peněžitá sankce v celkové výši 3800 korun," rekapituluje práci hygieniků zástupce ředitele Krajské hygienické stanice Josef Klepáč. Nejvyšší udělenou pokutu dva tisíce korun zaplatil provozovatel tábora, který jeho konání neoznámil. „Ohlašovací povinnost mají všechny zotavovací akce s více než třiceti dětmi a delší než pět dní. Ohlášeny musí být nejméně měsíc předem," vysvětluje Klepáč.

Další přestupky se týkaly třeba nedostatečného vybavení v umývárnách. Nejchoulostivější záležitostí je pak každoročně stravování. Jako příklad Klepáč uvádí nedobré označení pracovních ploch při přípravě jídla či chyby při skladování potravin. „Na místo jsou například přivezené chlazené potraviny, které jsou ale pak uložené mimo lednici. Ta koneckonců na táborech nebývá příliš obvyklá," říká Klepáč.

„Potraviny jako maso denně dovážíme a ihned zpracujeme, takže není třeba jej vůbec skladovat," popisuje nejsnazší cestu, jak se vyhnout nejen problémům s kontrolou, ale i případným zdravotním komplikacím vedoucí tábora u Spáleného mlýna na Berounce Vlasta Vasková z Pionýrské skupiny Hrádek u Rokycan. Stejně jako v předchozích letech přijeli kontroloři prověřit oba běhy stohlavého tábora.

Oproti loňskému roku klesl počet nahlášených táborů zhruba o dvacet, což znamená asi o tisícovku méně zúčastněných dětí. „Nedokážu ale říci, zda táborů skutečně ubývá. Je možné, že některé se změnily v menší akce, které nemají nahlašovací povinnost," doplňuje Klepáč.