Školu zatím opouští pět pedagogů, ve finále jich ale zřejmě bude daleko více. Mluví se zhruba o dvanácti. „Návrh na ukončení pracovního poměru dohodou k 31. srpnu jsem podal v pondělí. Pokud by se do začátku června stal na fakultě nějaký zázrak, byl bych ochoten zůstat. Lidé v mém věku už ale na zázraky nevěří,“ sdělil ve středu Deníku tvůrce nového občanského zákoníku, vedoucí Katedry soukromého práva a civilního procesu Karel Eliáš.

O odchodu se dlouho rozhodoval. „Za současné situace ale nemohu na fakultě dále zůstat. Nechci být konkrétní, protože se jedná o interní záležitosti. Řekněme, že tak dlouho se hůl ohýbá, až se zlomí. Dorazil mě dlouhodobý záměr právnické fakulty, který je připraven vlastně až do roku 2015, z něhož jsem vyrozuměl, že s mojí katedrou se v něm příliš nepočítá,“ říká Eliáš.

Učitelé, mezi nimiž jsou i docenti a profesoři, nejsou spokojeni s výsledky voleb do akademického senátu fakulty. Právě ty spustily lavinu odchodů. Podle nich zvolení učitelé narozdíl od studentů o reformy nestojí. Vedení proto svolalo mimořádné kolegium děkana.

Kolegium děkana, jehož se účastnila i rektorka Západočeské univerzity v Plzni Ilona Mauritzová, prorektor pro strategii a rozvoj František Ježek a kvestor Antonín Bulín, rozhodlo, že děkan fakulty Květoslav Růžička vypíše co nejdříve výběrová řízení na uvolněná místa. Již dříve uvedl , že všichni, včetně jeho osoby, jsou nahraditelní.

„Děkan nemůže nic dělat, odcházející pedagogové jsou nespokojeni kvůli volbám do senátu, ty ale proběhly řádně. Nemůže senát rozpustit, protože některým se to nelíbí, rozhodla většina,“ uvádí mluvčí univerzity Kamila Kvapilová.

Z fakulty odejde také bývalý proděkan fakulty Petr Bezouška. „Chtěl bych skončit také k 31. srpnu, pokud vedení fakulty nepřijme můj návrh na dohodu, podám klasickou výpověď,“ je rozhodnutý Bezouška. Podle jeho názoru se většina pedagogů postavila proti reformám a v takové škole by prý už nedokázal setrvávat ani po lidské stránce. „Dostal jsem nějaké pracovní nabídky, a nyní je zvažuji, rozmyslím se přes prázdniny,“ dodává Bezouška.

Z fakulty definitivně odchází i ministr spravedlnosti a bývalý děkan Jiří Pospíšil. „Jsem rozhodnutý a považuji to za podporu profesora Eliáše. Mé setrvání na fakultě už bylo spíše symbolické, můj odchod tedy nic zásadně neovlivní,“ říká Pospíšil.

Mauritzová dnes řekla, že Válkovou i Eliáše přemlouvala, aby na škole zůstali, protože jsou pro výuku i kredit velkým přínosem. Zatímco u Eliáše je ještě odchod alespoň symbolicky otevřený, Válkova je zřejmě pevně rozhodnuta. „Uvedla, že se cítí za poslední dva roky velmi unavena,“ řekla rektorka. Podle ní oběma vadí i současná pravidla vztahující se k rozpočtu fakulty, která nastavilo nové vedení. Jde zejména o rozdělení peněz katedrám.

Finance byly ve středu také předmětem zasedání kolegia. Práva se totiž v poslední době dostala do ekonomických problémů. „Na základě dnešního jednání předloží Růžička vyrovnaný rozpočet ke schválení akademickému senátu fakulty v jedné z navržených diskutovaných variant. Proděkan Vilém Knoll informoval o stavu přípravy dlouhodobého záměru fakulty. Nyní probíhá vypořádání připomínek Vědecké rady Fakulty právnické,“ uvedla mluvčí.

Mauritzová na kolegiu zdůraznila požadavek, aby děkan a vedení fakulty postupovali v zájmu úspěšného průběhu reakreditace.

Jsou rozhodnuti odejít

Bohumil Havel – docent, Katedra soukromého práva

Petr Hůrka – docent, Katedra pracovního práva

Petr Bezouška – Ph. D. , Katedra občanského práva

Jiří Pospíšil – JUDr., bývalý děkan a ministr spravedlnosti

Karel Eliáš – profesor, vedoucí Katedry soukromého práva

Helena Válková – profesorka, Katedra trestního práva

Ostatní jména se Deníku nepodařilo zjistit, fakulta nezveřejnila žádná, je však jisté, že o odchodu uvažuje minimálně dalších deset pedagogů