Stavba za 26 milionů korun má především zabránit tomu, aby se neopakovala katastrofální situace ze záplav roku 2002. Tehdy rozvodněná řeka Klabava ničila domy i ulice.

Nejdůležitějším opatřením, které v Dýšině třetím rokem vzniká, je ochranná hráz delší než 900 metrů. Odolá až stoleté vodě. Její stěny vysoké od 2,2 do 2,9 metru jsou zpevněné lomovým kamenem.

Když se Novou Hutí v roce 2002 povodeň prohnala, skončily některé domy naprosto vytopené, bouřící voda se valila ulicemi a také strhla most. Původní valy, jež kolem řeky vznikly během minulého režimu, padly a bylo třeba je nahradit novými.

Stavbě nových hrází předcházely roky příprav. „Obec musela vypořádat majetkové vztahy a odkoupit některé pozemky, aby povodí dotaci na stavbu získalo," uvedl starosta Jaroslav Štilip s tím, že obecní rozpočet se na stavbě důležitých hrází podílel zhruba dvoumilionovou částkou.

Protipovodňové opatření teď může Nové Huti pomoci s rozvojem. „Budeme uvažovat o zrušení obecně závazné vyhlášky, která momentálně zakazuje například výstavbu v záplavových zónách," dodal starosta.

Podle mluvčí Povodí Vltavy Michaely Pohůnkové poskytl peníze na stavbu dotační program Podpora prevence před povodněmi II. V Plzeňském kraji kromě dýšinských vznikají také protipovodňová opatření v lokalitě Svrčovec u Dolan na Klatovsku.

Podněty ke stavbám valů a hrází mají podle mluvčí vzejít od měst a obcí. „Musí zareagovat na výzvu ministerstva životního prostředí," podotkla Pohůnková.

Jestli se taková výzva chystá, jsme se však nedozvěděli. „Ministerstvo životního prostředí v současné době nemá finalizován harmonogram výzev pro rok 2013, a proto se nemůžeme vyjádřit, zda bude realizována podpora protipovodňových opatření z prostředků Operačního programu Životní prostředí také v roce 2013," uvedl mluvčí Matyáš Vitík.

Nové hráze v Plzeňském kraji

Ochranná hráz
Dýšina – Nová Huť, Klabava
cena stavby: ,26 milionů Kč

Protipovodňová opatření
lokality Svrčovec, obec Dolany
cena stavby: 23 milionů Kč