V roce 1995 se Dýšina díky stavením, z nichž staročeská minulost přímo dýchá, spolu s dalšími obcemi dostala na seznam vesnických památkových zón. V neděli si její obyvatelé toto dvacetileté výročí připomněli.

Dýšinská zóna se skládá z dvanácti památek. Na seznamu je brána s brankou usedlosti čp. 4 na jižní straně návsi, areál fary s čp. 1, 
areál hospodářské usedlosti zvané U Kunclů nebo také Zítkovský dvůr, dále kostel sv. Šimona a Judy, selský statek čp. 19 U Kutštejnů a sedm dalších usedlostí, z nichž například Skokovský dvůr u hlavní silnice byl v roce 2002 navržen na prohlášení za nemovitou kulturní památku.

Výročí se ale netýkalo jen budov, které stojí dodnes. Na návsi se totiž objevily také půdorysy zaniklých domů vyskládané z dřevěných trámů. Kde stávala obecná škola? A kde bylo hospodářské stavení Martina Šaška ? To vše se návštěvníci oslav mohli dozvědět. Díky obsáhlé fotografické výstavě se navíc také mohli podívat, jak domy vypadaly.

Návštěvníků bylo v Dýšině hodně. Obec totiž oslavu spojila také se setkáním rodáků. I pro ně vystoupily na návsi folklorní soubory Rokytí/Slu-níčko, Rokytka, Rokytička, Plzeňské cácorky a samozřejmě také  domácí Gutta.

A aby se s historií dýšinské cenné návsi mohli lidé seznamovat kdykoliv, došlo během slavností také na odhalení nové informační tabule.

Vesnické památkové zóny Plzeňského kraje a rok jejich vyhlášení

  • Domažlice: Kanice (1995), Klenčí p. Čerchovem (1995), Pocinovice (1995), Stráž (1995), Trhanov (1995)
  • Klatovy: Břežany (1995), Hradešice (1995), Chanovice (2004), Ostřetice (1995), Poleň (1995), Velké Hydčice (1995)
  • Plzeň-jih: Lipnice (1995), Mítov (1995), Řesanice (1995), Zahrádka (1995)
  • Plzeň-město: Dýšina (1995), Kyšice (1995), Pl-zeň–Křimice (1995), Plzeň–Bo-levec (1995), Plzeň–Bukovec (1995), Plzeň–Červený Hrádek (1995), Plzeň –Lobzy (1995), Plzeň–Újezd (1995), Plzeň–Rad-čice (1995), Tymákov 1995
  • Plzeň-sever: Dolany (1995), Hlince (1995), Jarov (1995), Lhota (1995), Lochousice (2004), Nynice (1995), Olešovice (1995), Radějov (1995), Studená (1995)
  • Rokycany: Dobřív (1995), Jablečno (1995), Lhota pod Radčem (2004), Podmokly (1995), Vejvanov (1995), Horní Jadruž (1995), Chodský Újezd (1995), Pačín (1995), Prostiboř (1995)
  • Tachov: Zadní Chodov (1995)