V pondělí přivítala dalších pět osobností, které v oblastech vědy, umění a sportu překročily rámec kraje a nabyly celostátního významu a navíc se v tomto roce dožívají životního jubilea.

Do Dvorany slávy tak byly v Měšťanské besedě uvedeni letec, generál Miroslav Štandera (95), dále o deset let mladší básnířka a překladatelka Hana Gerzanicová, lékař a bývalý děkan LF UK v Plzni MUDr. Jiří Valenta DrSc. (80). Této cti se dostalo také herci, dramatikovi a divadelnímu režiséru Antonínu Procházkovi, letos šedesátiletému, a konečně i nejmladší, teprve třicetileté Kateřině Emmons, která reprezentuje ČR ve sportovní střelbě. Přibyli tak k dalším 14 osobnostem, které už byly od roku 2009 do Dvorany slávy uvedeny.

S myšlenkou oceňovat tímto způsobem osobnosti, které jsou spojeny s Plzeňským krajem ať už narozením nebo působením zde, přišla bývalá hejtmanka Milada Emmerová. „Udělením této ceny bych ráda založila tradici, jejímž smyslem je upozorňovat na osoby, které mohou být příkladem a vzorem nám všem, především mladé generaci. V naší společnosti se pozitivní vzory vytrácejí, a proto bych byla i do budoucna ráda, aby byly vybrané osobnosti oceněny vstupem do Dvorany," uvedla už v začátcích Dvorany slávy M. Emmerová.

V prvním roce této tradice do Dvorany vstoupil zpěvák Karel Gott, dlouholetý vysokoškolský profesor a autor několika vydání Slovníku cizích slov Lumír Klimeš a Anna Mauerová, cvičitelka Sokola. Po nich byli do Dvorany uvedeni další, jako např. exprimátor Plzně Zdeněk Mraček či operní zpěvačka Eva Urbanová či hokejista Martin Straka.