„Nikdy jsem nepronesl výrok, že když mám vilu za třicet milionů, tak že se já a moje rodina nebudeme dívat na seniory, že s nimi nebudu dýchat stejný vzduch, že je z Bílé Hory dostanu, i kdyby to mělo stát pět milionů, a ani jiný podobný výrok,“ prohlásil Matoušek.

Longevitu proto žaluje o rovný milion korun. „Rozhodl jsem se proti těmto nařčením bránit soudní cestou a domáhám se finančního zadostiučinění ve výši milionu korun. Závazně prohlašuji, že tuto částku předám na charitativní účely,“ uvedl Matoušek, který má s péčí o seniory zkušenosti. Byl totiž do roku 2001 jednatelem lázní Letiny.

Matoušek údajně není sám, komu se nelíbí domov pro seniory ve vilové čtvrti na Bílé Hoře. „V této věci zastupuji dvanáct lidí. Argumenty jsou prakticky stejné jako u pana Matouška,“ řekl nám Matouškův advokát Martin Vovsík.

Podle něho všem lidem nejvíce vadí, že dům, ve kterém se Longevita Senio stará o seniory, není uzpůsoben k tomuto účelu. „Tento dům je pro tuto činnost naprosto bezpečnostně nevyhovující. Navíc zdravotně infekční materiál z této činnosti je namísto do zdravotnické spalovny vyhazován do běžného komunálního odpadu. Tato firma už byla v minulosti pokutována, ať od odboru výstavby ÚMO 1, tak byla i postihována od České lékařské komory,“ argumentuje Matoušek.

Stejný dům provozuje Longevita také v plzeňské části Bolevec. „Tuto společnost jsme skutečně v září letošního roku pokutovali. Objekt byl v rozporu s kolaudací. Je to prakticky tentýž případ jako na Bílé Hoře,“ uvedl vedoucí odboru výstavby ÚMO 1 Plzeň–Lochotín Zdeněk Hanzelín. Ten se společně s komisí do vily na Bílé Hoře vypravil včera. „Nemůžeme zatím hovořit o žádných výsledcích. Ve zkoumání stavu budeme pokračovat i nadále. Další schůzku budeme mít v lednu,“ podotkl Hanzelín.

Proti tvrzení svého souseda se zase ohrazují představitelé Longevity. Tvrdí, že Matouškova slova jsou pouze účelová a nepravdivá. „Žádný zdravotně infekční materiál není seniory produkován, neboť se nejedná o zařízení nemocničního typu,“ podotkl jednatel Longevity Jan Mácha.

Longevita je podle Máchy připravena i na soudní spor. „Rozhodně to ale není naším cílem. Ovšem pokud k tomu budeme donuceni, budeme se bránit všemi dostupnými právními prostředky. Na výroky pana Matouška máme dokonce svědky,“ dodal Mácha. Kauzu domova seniorů na Bílé Hoře budeme sledovat i nadále.