„Rekonstrukce fasády byla navržena na základě architektonické soutěže, kterou zadal magistrátní odbor bytový s Obytnou zónou Sylván, která má objekt ve své správě. Původní fasádu cenného původně renesančního domu bylo nutno odborně odstranit, očistit a poté se fasáda opět po jednotlivých vrstvách nanesla. Její barvu architekt vybíral ve spolupráci s památkáři. Okna pak byla zbavena starých nátěrů, opětovně zatmelena a vyspravena a následně ošetřena ochranným nátěrem,“ popsala radní pro oblast bytovou včetně dostupného a sociálního bydlení Světlana Budková.

V průběhu prací bylo zjištěno, že stav zdobných prvků je v horším stavu, než se očekávalo a byl tedy přizván restaurátor, který provedl průzkum. Poté bylo nutné oslovit specializovanou firmu na štuky. „Veškeré práce na budově byly prováděny pod dohledem architekta, magistrátního odboru památkové péče a Národního památkového ústavu,“ dodala radní Budková.

Měšťanský dům je také známý jako dům Evropský nebo Scriboniovský, podle kupecké rodině Skriboniusů z Horšova. Ti upravili dům na mohutnou dvoupatrovou reprezentační stavbu. Rodina zde zřídila krám a kvartýr pro vysoké vojenské pány. V roce 1730 bylo plzeňským architektem Jakubem Augustonem barokně upraveno průčelí domu. Objekt je od roku 1963 zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. V současnosti se v domě nachází antikvariát, oddělení zahraničních knihoven Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Francouzská aliance.

Před nedávnem prodělal reknostrukci také sousední Chotěšovský dům. Tam byla otevřena nová stálá expozice Národopisného muzea Plzeňska, pobočky Západočeského muzea v Plzni. Tvoří jidva návštěvnické okruhy. První je věnován období let 1830–1900 a ukazuje život jednotlivce z venkovského prostředí od jeho narození až po ukončeníproduktivního věku, kterého dosáhl již v měšťanském prostředí Plzně. Druhý se zaměřuje na odívání vybrané způsoby obživy ve městě Plzni a v příměstských oblastech Plzeňského venkova.