Autorem vítězného návrhu s druhou štíhlou a zlatou věží je architekt a výtvarník Vladimír Heiser. „Se starou věží je v dobrém páru. Respektuje vše původní a přitom dodává katedrále zcela nový rozměr," zhodnotila svůj výběr porota, ve které zasedali mimo jiné architekti David Vávra, Petr Klíma, Eva Jiřičná, Jiří Boudník nebo Ondřej Císler.

Při pohledu na návrh se zdá, že se autor nechal inspirovat právě zlatými kašnami posledně jmenovaného. „Církevní objekty používaly vždy zlato. Stavba má ohromovat a zároveň má být elegantní a to pro mě zlatá barva splňuje. Navíc zlaté je třeba i plzeňské pivo," řekl k vlastním inspiracím vítěz soutěže Vladimír Heiser.

I přes to, že se na vítězném návrhu porota shodla a že získal 33 bodů ze 40 možných, druhá věž na náměstí jen tak nepřibude. To, že byla soutěž ideová, znamenalo zatím jen souboj představ.

To se projevilo nakonec i v odevzdaných návrzích. Ze zhruba sto třiceti, které poslali čeští i zahraniční architekti (mimo jiné autoři z Bostonu nebo z Kyjeva), nemalá část počítala s imaginárními návrhy, kdy byla druhá věž dokreslována světelně, soustavou zrcadel nebo projekcí. Porota ostatně návrh se zrcadly jako jediný doporučila k realizaci.

„V tuto chvíli reálný plán, jak naložit s materiálem, není," řekl jeden z pořadatelů soutěže, podnikatel Jan Janák a dodal: „Jde o hlubší problém, než je jedna věž, jde o jakýsi test společnosti."

Z výsledků soutěže se plánuje výstava a publikace. A jestli v budoucnu někdo začne shánět peníze na výstavbu některého z návrhů je podle všeho spíše otázka pro budoucí generace. „Sledujeme tu dialog minulých generací s těmi budoucími," řekl k návrhům plzeňský biskup František Radkovský. Podle něj je stávající budova katedrály dokonalá a chybějí jí hlavně zvony. Sbírka na ně byla sekundárním produktem celé architektonické soutěže.

Samotný biskup se ale netvářil k návrhům odmítavě, jen varoval před ukvapeností: „Je to určitě brouk do hlavy i dalším generacím," soudil a doplnil: „Je třeba nespěchat a být pokorný." Biskup také navrhoval, aby součástí případné výstavy byla i anketa, ve které by se k jednotlivým návrhům mohli vyjádřit i návštěvníci. Termín výstavy ale zatím známý není.

Věž by se mohla i dostavovat

Ideová architektonická soutěž Dvě věže, jejíž výsledky byly včera zveřejněny, přinesla nejen vítězný návrh Vladimíra Heisera s druhou zlatou věží, ale i řadu dalších zajímavých projektů.

Porota přisoudila druhé místo návrhu architektů z brněnského Ústavu architektury Fakulty stavební VUT Robertu Gallovi a Václavovi Kočímu. Jejich projekt počítá se štíhlou věží, která stojí sice na náměstí, ale mimo budovu katedrály. „Věž jako černý kovový maják ukotvuje nejen loď blízké katedrály, ale uklidňuje kamenné moře náměstí," hodnotila návrh porota.

Na třetím místě skončil projekt, na kterém se podílela architektka Elena Machin Garijo. Návrh počítá s tím, že by věž rostla pomalu celých sto let až do roku 2121. „Ptáme se sami sebe: Jak nebýt pouhým výkřikem módy?" tážou se autoři konceptu a odpovídají si: „Tíha dějin nám není překážkou, nýbrž inspirací. Přicházíme s věží, jejíž návrh a realizace pojme dějiny celého příštího století!"

Jednotlivé části věže by se dostavovaly vždy na svátek svatého Bartoloměje, který by vyšel na pondělí. Věž by tak v nepravidelných úsecích rostla po pěti, šesti, někdy i jedenácti letech. Technicky by se jednalo o řešení příbuzné existujícím samošplhacím jeřábům, takže by si Plzeňané nemuseli ani zvykat na stálou přítomnost jeřábů, jaká je typická pro neustále dostavovanou katedrálu Sagrada Família v Barceloně.

„Princip umožňuje přijímání různých technologií a konstrukčních systémů budoucnosti," ocenila na projektu porota.

Jiný projekt kombinoval starou budovu s betonovou siluetou, na jejíž vyhlídku by byl přístup ze staré věže, další autor zase opřel o nedostavěný sokl kříž svatého Bartoloměje. Jeden z autorů se dokonce při tvorbě své imaginární věže inspiroval i ve slavné sci-fi sérii Star Wars.

Realizaci je ale nejblíže návrh, který počítá se soustavou zrcadel, která by chodci promítla věž původní tak, aby viděl dvě.