Vyplynulo to z posouzení stavu konstrukce zpracované projekční kanceláří. Památkově chráněný objekt nahradí replika, v příštím roce vznikne projektová dokumentace, posléze by se mohlo začít se samotnou stavbou.

Požární leziště, které se kdysi používalo také jako sušárna hadic, již léta nesloužilo svému účelu. „Objekt byl v technicky nevyhovujícím stavu, zchátralý a hrozilo, že by se mohl zřítit a někoho zranit,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma.

Vedle Gymnázia Františka Křižíka v Sokolovské ulici v Plzni na Lochotíně vznikl nový skatepark.
Lochotín má první skatepark, v areálu gymnázia bude přístupný i veřejnosti

Podle dostupných pramenů byla věž na návsi postavena pravděpodobně v roce 1920. I přesto, že byla několikrát opravována, dřevěná konstrukce již nebyla v dobrém stavu. V posudku se uvádí, že vlastnosti dřeva jsou ovlivněny stářím, poškozené povětrnostními vlivy, zemní vlhkostí, ale také dřevokaznými houbami a škůdci. Z mykologického průzkumu vyplynulo, že by bylo nutné celou konstrukci rozebrat, očistit a napadené dřevo nahradit novým, provést nové spoje a dřevo prosytit fungicidními prostředky proti houbám, plísním, mechům, řasám a dřevokazným škůdcům. Některé prvky by pak musely být zesilovány nebo zcela nahrazeny.

„Celková oprava a sanace stávající konstrukce by byla velmi nákladná, složitá a neekonomická. S ohledem na rozsah poškození nám bylo doporučeno objekt demolovat a nahradit novým. Na něj v příštím roce připravíme projektovou dokumentaci,“ řekla vedoucí Odboru správy majetku ÚMO Plzeň 1 Eva Štědrá.

Vizualizace konečného stavu nového stánku u Boleveckého rybníku v Plzni a jeho okolí
U Boleváku vyroste stánek s občerstvením, místo pro něj se teď musí obcházet

Dokumentace na novou věž vznikne se souhlasem památkářů. „Rád bych všechny ujistil, že věž se na Boleveckou náves zase vrátí. Je to důležitá dominanta návsi a jde o nedílnou součást vesnické památkové zóny Bolevec. Také je to symbol zdejších dobrovolných hasičů, který připomíná dlouhou historii sboru,“ vysvětlil Šuma. Doplnil, že novou věž pak budou hasiči zase moci plně využívat.