Podle mluvčí Vodárny Plzeň Dany Veselé postupuje firma při stanovení ceny vodného a stočného dle platných právních předpisů. „V ceně jsou zahrnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady a při sestavování kalkulace platí pro každou lokalitu individuální náklady. Vliv má zejména stáří vodohospodářské infrastruktury, která v této lokalitě není nejlepší. Kalkulaci ceny vodného a stočného pak připravuje Vodárna Plzeň a cenu potom schvaluje vlastník vodohospodářské infrastruktury v dané lokalitě,“ vysvětluje Veselá.

Tím je na severním Plzeňsku společnost Vodárenská a kanalizační, do níž vložila své trubky a další zařízení velká část zdejších měst a obcí. Část infrastruktury vložilo do této společnosti i město Kralovice.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„VaK je nyní vlastníkem potrubí a pronajímá ho vodárně. Že vybírá nájem a ten samozřejmě promítne do ceny vody, chápu. Otázka je, jestli ten nájem musí být takhle vysoký a jestli ty prostředky jdou opravdu tam, kam mají. To, že jsou trubky špatné a zastaralé a potřebují opravit, mi přijde jako špatný argument. Nevidíme do cen zakázek, nevidíme vůbec kolik to stojí, je to pro nás neprůhledné. Navíc tady na severním Plzeňsku platíme tzv. solidární cenu, to znamená, že bychom zde v Kralovicích mohli mít cenu třeba o 30 korun levnější na kubíku, ale nějaká menší obec by pak měla třeba 250 korun za kubík,“ říká kralovický radní Michal Wollráb.

Aktuální cena vody na severním Plzeňsku je nyní 150 korun za kubický metr a výrazně převyšuje takzvanou sociálně únosnou cenu stanovenou Českým statistickým úřadem. Ta by se za minulý rok měla pohybovat okolo 140 korun za kubík. Na Specializovaný finanční úřad (SFÚ) tak byla podána žádost o přezkum současné ceny.

Paluba Hamburk funguje přes dva roky. Cykloboxy jsou ale stále zavřené
Paluba Hamburk funguje přes dva roky. Cykloboxy jsou ale stále zavřené

„Samotná cenová kontrola může trvat několik měsíců, v průměru to u kontrol v oblasti vodárenství bývá kolem šesti měsíců, ve zvlášť složitých a rozsáhlých případech se může provádět kontrola i více než jeden rok. V následném řízení o přestupku je pak SFÚ vázán zákonnými lhůtami pro jednotlivé úkony. Délka řízení o přestupku je ovlivňována také případným řízením o odvolání,“ sděluje k podané žádosti mluvčí úřadu Ludmila Klimešová.

V loňském roce obdržel SFÚ jedenáct podnětů z oblasti vodárenství, z nichž vyhodnotil jako důvodné ke kontrole osm případů. Pokud případná kontrola zjistí porušení cenových předpisů, Specializovaný finanční úřad zahájí přestupkové řízení a rozhodne o uložení pokuty.