Připravenost předškoláků se zhoršuje. Mají malou slovní zásobu, špatně vyslovují některé hlásky, nemají vyvinutou jemnou motoriku, jsou netrpěliví a neumějí říkanky a básničky. Některé děti mají dokonce problém s dostatečným porozuměním mluvené řeči. Odborníci hodnotí tento problém jako alarmující. Podle nich za to mohou rodiče, kteří dětem místo knih pořizují tablety.

„Ať děti elektroniku používají, ale v rozumné míře. Ideální je tak půlhodina denně, protože elektronika snižuje pozornost dětí,“ doporučuje Eva Zábrodská z Pedagogicko-psychologické poradny v Plzni.

„Důležité je předčtenářské období, které rodiče občas podceňují,“ vysvětluje učitelka Mateřské školy ve Střížovicích a asistentka logopedie Zuzana Setunská.

Zásadním problémem u dnešních dětí je nerozvinutá výslovnost hlásek a špatná grafomotorika. „Děti musí kreslit na papír, ne čmárat prstem na tabletu. Pohyb musí vycházet z ramene,“ říká Zábrodská a dodává, že školních odkladů však zatím nepřibývá.

Učitelé mateřských a základních škol se shodují, že děti umějí v pěti letech ovládat elektroniku, mají však mnohdy problém dát dohromady souvislou větu.

„Děti nemají potřebu mluvit, mají zvukové hračky, třeba knihy. Vytrácí se povídání s rodiči, děti jsou málo venku, kde mají procvičovat hrubou motoriku, od které se odvíjí jemná motorika. Vše spolu souvisí,“ doplňuje Setunská.

Učitelé se setkávají s tím, že děti nerozumějí běžným pojmům. Neumí básničky, říkanky, ale vědí, co je facebook. Běžná mezilidská komunikace jim přijde nudná. Často vídáme rodiče s dětmi na procházce, jak se věnují mobilům místo hry s dětmi.

„Výmluvy některých rodičů, že nemají čas se dětem věnovat, nechápu. Možná tak matky samoživitelky. Pracovní doba se zkracuje, čas šetří moderní technologie. Dřív měli lidé víc dětí a věnovali se jim,“ míní maminka Alena z Blovic.