„Měli jsme tu asi 170 akcí a jen při festivalu světla Blik blik sem přišlo na pět tisíc lidí,“ poznamenala Silvie Hašlová ze spolku.

V sobotu se tu po laně přecházela řeka, jíž brázdily lodičky, na břehu se hráloi pekly špekáčky. I když tu další akce budou až do půlky září, plovárna spíchnutá na koleni potřebuje další investici. A ta je zatím nejistá, i když je tu naděje na rekonstrukci ze společností sdružených pod značkou Zelené město.

„Za pět let provozu Plovárny jsme ukázali na velký potenciál, který toto místo má,“ poznamenal předseda spolku Marek Sivák. Dodal, že plovárna potřebuje větší investici, aby se stala soběstačnou.