Plzeň 2015 obdrží peníze právě v souvislosti s rekonstrukcí ústředních prostor areálu DEPO2015. Během oprav, které začnou 1. října 2024 a skončit by měly 31. května 2025, bude muset přerušit řadu pronájmů prostor, které tvoří velkou část jejích příjmů, a některé programy se budou muset pořádat v alternativních prostorách. „Plzeň 2015 začala řešit dopady rekonstrukce na provoz i dramaturgický plán. Její vedení se proto obrátilo na město Plzeň, jako na svého zakladatele, se žádostí o poskytnutí mimořádné individuální neinvestiční dotace ve výši 2,6 milionu korun na úhradu nezbytných nákladů,“ informovala Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Další peníze půjdou na úpravu Autobusové haly, jedinou část Depa, která bude k pořádání akcí sloužit i během rekonstrukce. „Město z těchto důvodů uvolní ještě 3,5 milionu korun na pořízení tzv. trussového systému (hliníkový závěsný systém s možností instalace zvukové, projekční a světelné techniky), který umožní maximální využití prostoru během rekonstrukce, a na úpravu foyer včetně zpracování projektové dokumentace,“ sdělila Eliška Bartáková.

Podle ní bude trussový systém přínosem i v budoucnosti, jelikož umožní jednodušším způsobem připravit prostor pro jednotlivé akce, a to díky možnosti mít ho zavěšený pod stropem a v případě potřeby jen spustit a osadit požadovanou technikou.

„Úprava foyer je navržena jako energeticky provozovatelná vestavba do části haly, která je nyní užívána jako sklad. Po dokončení vznikne plnohodnotné foyer s malým gastroprovozem a recepcí,“ doplnila radní.

Zastupitelé rovněž schválili částku 50 tisíc korun pro neziskovou organizaci Johan, která sídlí v objektu Moving Station v Plzni, a zaměřuje se především na současné divadlo, tanec a mezioborové umělecké experimenty, ale také na výtvarné umění, filmové přehlídky, hudbu a nový cirkus. „Johan, zapsaný ústav, žádá o poskytnutí dotace na novou světelnou techniku, stávající totiž neodpovídá současným požadavkům účinkujících. Nové osvětlení zlepší podmínky nejen účinkujícím, ale hlavně přinese lepší komfort divákům,“ uzavřela Eliška Bartáková.

Peníze na dotace půjdou z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně.