Podíl nákladní dopravy tvoří z tohoto počtu 12 procent a z nich třetinu dělají kamiony. Autobusů vjíždí do města mimo městskou hromadnou dopravu přes 600 za den. Stejný počet vozidel jako za den do města vjíždí, ho též opouští.

Cílem dopravního průzkumu bylo zjištění objemů vnější a tranzitní dopravy včetně vyčíslení podílu na celkové dopravě. Na vnějším okraji města byly sledovány všechny vstupy silnic I. a II. třídy a vybrané vstupy silnic III. třídy. Uvnitř města pak byla další čtyři stanoviště k rámcovému zjištění cílů vnější dopravy a k upřesnění tranzitních tras. Průzkum byl doplněn třemi stanovišti na silnici I/26 a dvěmi dalšími na dálnici D5 u Letkova a v tunelu Valík.

Během dne je ště přineseme další informace.