Důvodem je databáze části uživatelů Plzeňské karty, již holding dosud vlastní a kterou PMDP nemůže bez souhlasu evidovaných lidí získat jiným způsobem než koupí. Transakci už schválili městští radní.

„Plzeňský holding už v současné době nevykonává žádné jiné činnosti, všechny byly převedeny jinam,“ vysvětlil ekonomický náměstek primátora Vladimír Duchek (Pravá volba pro Plzeň).

O zrušení Plzeňského holdingu rozhodli radní začátkem loňského roku. Společnost vznikla v roce 1993 a podílela se například na rozvoji Borských polí. Firma v minulých letech připravovala kromě jiného také projekt Plzeňské karty a zajišťovala Integrovaný dopravní systém Plzeňska. Kartu si pak převzaly dopravní podniky a o integrovanou dopravu se začal starat Plzeňský kraj. Poté, co PMDP převezmou i zbytek databáze držitelů Plzeňské karty, bude podnik dolikvidován a definitivně zrušen.

Koupí podniku získají PMDP i zhruba 70 milionů korun na účtech firmy, fakticky však budou tyto prostředky patřit městu. Kupní cena za společnost se opírá o posudek soudního znalce.