Práce zde probíhají za silničního provozu, doprava po Klatovské je ode dneška svedena do jednoho pruhu. „Stav kolejí město průběžně monitoruje a v případě zhoršení stavu připravuje rekonstrukci. Opravy kolejí tak měly na Klatovské začít již loni, ale nabídková cena z výběrového řízení byla příliš vysoká, tak jsme opravu odložili. Stavíme až letos, ale za výhodnějších cenových podmínek,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule s tím, že Klatovská nebude uzavřena. Během stavebních prací na kolejišti ale ve směru na Bory budou rozšířeny úseky, kde zůstane pro auta jen jeden jízdní pruh z důvodu zajištění prostoru pro stavební činnost.

Oprava zahrne několik úseků: od sadů Pětatřicátníků do Tylovy ulice, od Borské do Zámečnické ulice, od Dobrovského do Hruškovy ulice a přejezd v křížení s Mánesovou ulicí. Další omezení vyvolají opravy přejezdů. Při nich bude možné odbočovat jen doprava. „Oprava v místech přejezdu kolejí trvá tři týdny a z technologických důvodů ji nelze urychlit. My máme na opravovaném úseku přejezdy Klatovské celkem tři. Nemůžeme ale uzavřít všechny najednou,“ vysvětlil vedoucí Úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy veřejného statku Jan Hakl.

Obnovená historická cesta u Mariánské Týnice, barokní perly kraje. Kralovice tam nechaly vysázet lípy.
Polní cesty, aleje či tůně. Krajský projekt pomáhá suché krajině

Místo tramvají jezdí ode dneška autobusy náhradní dopravy. Zastavují ve většině trasy na provizorních zastávkách u chodníku, zastávkách nočních autobusových linek, tramvajových zastávkách „Dvořákova“ směr Bory a „Borský park“ obousměrně. Přestup z tramvaje do autobusů náhradní dopravy je v „Sadech Pětatřicátníků“. Omezení se dotknou i trolejbusů, jejichž tratě křižují Klatovskou. Jako první se začal opravovat přejezd Klatovské „U Práce“, práce zde potrvají do 22. července. Změnilo se tak vedení trolejbusových linek číslo 11,12,15,16 a 17 a noční linky N7, kdy jejich trasy vedou obousměrně odklonem ulicí U Trati. Dále linka číslo 10 je po otočení přes Anglické nábřeží ukončena v centru města v zastávce „Pařížská“. Někteří cestující byli dnes ze změn v MHD poněkud rozladění. „Zase nějaká změna, to už tu dlouho nebylo. Teď musím hezký kus cesty pěšky," stěžoval si jeden z cestujících v pátek ráno na zastávce „U Práce“, která je v současné době zrušená.

Od začátku prázdnin došlo v souvislosti s výlukovou činností k úpravě provozu autobusových linek 27 a 34 v centru města po dobu prázdnin. Noční autobusové linky zachovají obsluhu všech zastávek na pravidelných trasách. Autobusových linek 28, 41, 56 se dotkne jak krátkodobá uzavírka přejezdu Smetanovy sady – Husova ve dnech 2. až 5. července, tak i následná dlouhodobá uzavírka od 23. července do konce prázdnin. Na konci prázdnin od 13. srpna do 31. srpna pak s uzavírkou přejezdu Dobrovského – Bolzanova budou dotčené linky MHD č. 16, 22 odkloněny přes Chodské náměstí a křižovatku Belánka.